Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trường ĐH Kinh Tế

15/01/2016

Vừa qua, Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Trường ĐH Kinh tế đã được tiến hành với nhiều nội dung được thông qua.

Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã ký quyết định về việc thành lập Hội đồng Trường ĐH Kinh tế, nhiệm kỳ 2014 – 2019, gồm 15 cán bộ, viên chức. Trong phiên họp lần thứ nhất, sau khi nghe công bố quyết định thành lập Hội đồng Trường của Giám đốc ĐH Đà Nẵng, các thành viên đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng và Thư ký. Kết quả, GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng; ThS Phan Kim Tuấn – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Trường ĐH Kinh tế được bầu làm Thư ký Hội đồng.

Sau đó, các đại biểu cũng đã tiến hành đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy chế tổ chức Hội đồng Trường, Quy chế và tổ chức hoạt động Trường cũng như thảo luận một số định hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới.

GS.TS Trần Văn Nam - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hội đồng Trường được thành lập phù hợp với điều lệ Trường Đại học, thông tư của bộ Giáo dục & Đào tạo về quy chế tổ chức hoạt động của Đại học và các cơ sở giáo dục thành viên, góp phần kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và Đại học Đà Nẵng, Hội đồng Trường cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức quyết tâm xây dựng đưa Trường ĐH Kinh tế ngày càng phát triển lên những tầm cao mới.

Danh sách Hội đồng Trường ĐH Kinh tế, nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1. Ông Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng

2. Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT

3. Ông Thân Đức Nam - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam

4. Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

5. Ông Nguyễn Chín - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

6. Ông Đào Hữu Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT

7. Ông Trần Đình Khôi Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT

8. Bà Võ Thị Thúy Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT

9. Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHKT

10. Ông Hà Phước Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐHKT

11. Ông Ngô Hà Tấn - Giảng viên Khoa Kế toán, Trường ĐHKT

12. Ông Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐHKT

13. Bà Ninh Thị Thu Thủy - Trưởng Khoa Kinh tế, Trường ĐHKT

14. Ông Lê Văn Huy - Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT

15. Ông Phan Kim Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐHKT

Tin từ Trường ĐHKT – ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn