Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục đi học tiến sĩ ở nước ngoài cho ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước theo Đề án 911 như sau:

- Đến hết tháng 3/2016 đối với ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước năm 2014 tại danh sách kèm theo Quyết định số 100/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đến hết tháng 5/2016 đối với ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước năm 2014 tại danh sách kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Ứng viên phải hoàn thiện hồ sơ đi học nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào hồ sơ, văn bản chấp nhận và các điều kiện nhập học của cơ sở đào tạo nước ngoài đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ra quyết định chính thức cử đi học và cấp học bổng. Bộ Giáo dục và Đào tạo không làm thủ tục cử đi học đối với những trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

 

Xem chi tiết tại đây

 

Theo www.vied.vn

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH