Đây là khóa học ONLINE, bằng TIẾNG ANH và MIỄN PHÍ do Viện Zifet – Trường Đại học Koblenz – Landau, Đức triển khai

1.       Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường thành viên Đại học Đà Nẵng

2.       Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

3.       Học phí: Miễn phí

4.       Hình thức giảng dạy: Online

5.       Nội dung:

- Tổng Quan về khởi sự kinh doanh / Introduction to Entrepreneurship

- Các phương pháp khởi nghiệp kinh doanh/ Entrepreneurial Methods

- Tính cách và tư duy khởi nghiệp / Entrepreneurial Personality and Mindset

- Tinh thần đồng đội và Kỹ năng lãnh đạo/ Teams & Leadership

- Nhận biết cơ hội / Opportunity Recognition

- Sáng tạo / Creativity

- Mô hình Kinh doanh / Business Models

- Phát triển khách hàng / Customer Development

- Marketing cho khởi sự kinh doanh / Entrepreneurial Marketing

- Tài chính cho khởi sự kinh doanh / Entrepreneurial Finance

- Giao tiếp và Thuyết trình / Presentation & Pitching

6.       Học viên hoàn thành khóa học, hoàn thành Bài tập nhóm sẽ được Viện ZiFET cấp chứng chỉ theo chuẩn Châu Âu với thời lượng là 6 ECTS (số tín chỉ tương đương với 180 giờ học).
Chứng chỉ sẽ có giá trị miễn môn học, tương đương với 6 ECTS khi tham gia chương trình Master Program in Entrepreneurship (MPE) của ĐH Koblenz.

7.       Thời gian khóa học: 18/4/2016 – 31/7/2016

8.       Hạn chót đăng ký: 18/3/2016

9.       Thông tin và Đăng ký tham gia tại: http://openeurship.com/ST-2015-signup.html

10.   Liên hệ: Msc.Phuong Anh Tran – Assistant Research, PhD

University of Koblenz – Landau

Email: tran.anh@isneu.org/openeurship@uni-koblenz.de

 

Tin từ Ban Hợp tác quốc tế, ĐHĐN - http://www.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH