Sáng ngày 03/02/2016, Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016) và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015. Hội nghị nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng quang vinh, tổ chức đánh giá công tác Đảng trong năm 2015 và tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm giá trị, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ ĐHĐN trong năm 2016.

Lễ chào cờ trang nghiêm

Thay mặt Đảng ủy ĐHĐN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN Trần Văn Nam đã trình bày diễn văn Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016), đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 86 năm đã qua.

Đồng chí Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đọc diễn văn Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016)

Về kết quả công tác đảng năm 2015, hoạt động của Đảng bộ ĐHĐN đã có những chuyển biến tích cực, công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác đào tạo, tuyển sinh đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy; thanh tra; thi đua pháp chế; đảm bảo chất lượng giáo dục; hợp tác quốc tế; kế hoạch tài chính; cơ sở vật chất và lãnh đạo an ninh quốc phòng. Đảng bộ cũng đã lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Toàn Đảng bộ luôn giữ vững khối đại đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ủy và lãnh đạo ĐHĐN luôn có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả và quyết tâm cao để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên; hoạt động của các cấp ủy đảng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đi vào nền nếp; hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng thường xuyên được chú trọng; công tác quản lý đảng viên được tăng cường, giải quyết kịp thời và tháo gỡ các vướng mắc mâu thuẫn trong nội bộ, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên trong toàn ĐHĐN, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Để đạt được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể đảng viên Đảng bộ ĐHĐN, còn nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự phối hợp có hiệu quả với các cấp lãnh đạo chính quyền ĐHĐN. Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai, thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy Đảng cấp trên.

Đồng chí Đoàn Quang Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác tuyên huấn Đảng ủy năm 2015

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2016, Đảng ủy ĐHĐN chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đảng ủy ĐHĐN, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương; nắm bắt và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nguyện vọng cũng như những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động và học sinh sinh viên để có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề thuộc trách nhiệm của các tổ chức Đảng và Đảng bộ; tiếp tục tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; hướng dẫn cho các tổ chức đoàn thể ĐHĐN xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng năm 2016; tổ chức tốt các phong trào thi đua, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, làm tốt công tác phát triển đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2016.

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN báo cáo tổng kết công tác Kiểm tra năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Hoà chung với những thành tích to lớn của toàn Đảng, trong năm qua, Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ra sức phấn đấu và giành được những thành tựu to lớn luôn thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ của toàn ĐHĐN, ngày càng khẳng định được vai trò của một Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục "Giữ vững đoàn kết, ổn định và phát triển vững chắc", lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực miền Trung - Tây nguyên nói riêng và của cả nước nói chung.

Với những thành tích đó, thực hiện Hướng dẫn số 05, ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy ĐHĐN đã họp đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng và công nhận Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh năm 2015.

Kết quả cụ thể như sau:

Trao tặng Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh và Hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm 2015 cho 04 Đảng bộ: Trưởng ĐH Bách khoa, Trường ĐH Sư phạm, Cơ quan ĐHĐN, Trường CĐ Công nghệ

Khen tặng danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh Tiêu biểu cho Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm

Khen thưởng 2 chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền là chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính thuộc Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN và chi bộ Khoa Trung-Nhật-Hàn-Thái thuộc Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Tăng Thanh Mai – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường ĐH Ngoại ngữ

Khen thưởng 12 cá nhân đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”

Sau khi bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam đã tiếp tục báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến các đồng chí đảng viên Đảng bộ ĐHĐN. Hội nghị đã thành công tốt đẹp với tinh thần phấn khởi và kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2016.

Tin, ảnh: Mai Hương – Văn phòng ĐHĐN

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH