Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Nagaoka University of Technology, Nhật Bản

09/04/2012

 

Thông tin tuyển sinh theo chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Nagaoka University of Technology, Nhật Bản.

Liên hệ qua email: ryugaku@jcom.nagaokaut.ac.jp

Xem chi tiết tại website: http://voice.nagaokaut.ac.jp/index.php

Xem thêm ở file đính kèm tại đây.