Trường Cao đẳng Công nghệ tham gia tìm hiểu, tiếp cận và triển khai đào tạo theo mô hình quốc tế CDIO

03/03/2016

Trong bối cảnh hội nhập, thị trường lao động sẽ có những cạnh tranh và đòi hỏi chất lượng cao hơn nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của thị trường này cũng như của nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những vấn đề này đòi hỏi một giải pháp mang tính hệ thống từ việc nâng cao chất lượng dạy và học, cải tiến chương trình đào tạo và các môn học, xây dựng các phương pháp đánh giá năng lực của sinh viên, nâng cao hiệu quả của cơ sở đào tạo. Một trong những giải pháp hiệu quả hiện nay là phát triển một phương pháp luận hay một mô hình để giải quyết một cách có hệ thống các vấn đề này, đồng thời thúc đẩy những nỗ lực cải tiến giáo dục đại học. 
CDIO là một sáng kiến mới cho giáo dục, là một hệ thống các phương pháp và hình thức tích lũy tri thức, kỹ năng trong việc đào tạo sinh viên để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Khởi nguồn từ Viện công nghệ MIT (Mỹ), cho đến nay mạng lưới các trường đại học áp dụng CDIO trên thế giới đang ngày càng tăng lên. CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành. Đây là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định Chuẩn đầu ra (CĐR) để thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học. Xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO nhằm đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn (năng lực C-D-I-O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội. Bản chất và đặc điểm của cách tiếp cận theo quy trình CDIO là cách tiếp cận phát triển dựa vào kết quả đầu ra và hướng vào giải quyết 2 câu hỏi trung tâm: "Sinh viên ra trường cần phải đạt được tri thức, kỹ năng và thái độ gì (Dạy cái gì?)" và "Cần phải làm như thế nào để sinh viên ra trường có thể đạt được các tri thức, kỹ năng và thái độ đó (Dạy như thế nào?)". 
+ Dạy cái gì phải xuất phát từ việc điều tra các nhóm đối tượng liên quan đến chương trình đào tạo (stakeholders), từ đó xác định ra các mục tiêu của chương trình đào tạo và trên cơ sở đó thiết kế Chuẩn đầu ra CDIO (CDIO Syllabus, hay còn gọi là "Dự kiến kết quả đầu ra") và khung chương trình (Curriculum) với các môn học tương ứng với các cấp mục tiêu của Chuẩn đầu ra CDIO. 
+ Dạy như thế nào phải xuất phát từ 12 tiêu chuẩn của CDIO, từ đó thiết kế từng môn học với phương pháp dạy và học phù hợp. Các tiêu chuẩn này bao gồm triết lý của chương trình, phát triển chương trình đào tạo, không gian làm việc và các trải nghiệm thực tế, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực giảng viên, đánh giá và kiểm định.
Thực tế ở các đại học thuộc các quốc gia phát triển và đang phát triển đã chứng minh việc áp dụng phương pháp hay cách tiếp cận CDIO sẽ đem lại các lợi ích sau:
• Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với nhu cầu của người tuyển dụng, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực.
• Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi và thậm chí là đi đầu trong việc thay đổi đó.
• Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp các chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế theo một quy trình chuẩn. Các công đoạn của quá trình đào tạo sẽ có tính liên thông và gắn kết chặt chẽ.
• Cách tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học lên một tầm cao mới.
Trải qua 54 năm hình thành và phát triển, Trường CĐCN thường xuyên chú trọng nghiên cứu, nỗ lực cải tiến để xây dựng  chương trình đào tạo các chuyên ngành của trường một cách phù hợp, có chất lượng và có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội và thực tiễn sản xuất. Chính vì vậy việc tham gia tìm hiểu, tiếp cận nhằm triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo theo mô hình CDIO là một bước chuyển đổi toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và đáp ứng được yêu cầu của xã hội và các bên liên quan.
Trong bối cảnh đó, vừa qua từ ngày 23-24/02/2016, Trường CĐCN đã cử 8 cán bộ giảng dạy và lãnh đạo của Khoa Điện và Khoa Công nghệ hóa học dự lớp tập huấn về CDIO. Đây là đợt tập huấn thứ nhất trong khuôn khổ chương trình tập huấn kéo dài khoảng một năm (từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017). Đợt tập huấn này dành cho tất cả các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, do Học viện Bách Khoa Singapore (SPI) hỗ trợ về chuyên môn. Trong quá trình tập huấn, các cán bộ được nghe các chuyên gia giới thiệu một số khái niệm, phương pháp và ví dụ về các phương pháp học tập và giảng dạy hiện đại. Ngoài ra, các cán bộ cũng được tham gia một số hoạt động và trò chơi mang tính tiếp cận phương pháp của CDIO.
Một số hình ảnh tham gia Dự án CDIO của đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Công nghệ:
 hinh1-cdio.jpg
Lễ ký kết triển khai mô hình CDIO tại Đại học Đà Nẵng
 hinh2-cdio.jpg
Quang cảnh buổi Hội thảo giới thiệu về mô hình CDIO
  hinh3-1-cdio.jpg
 
hinh3-2-cdio.jpg
 
hinh3-3-cdio.jpg
Cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Công nghệ tham dự Hội thảo về CDIO
  
hinh4-cdio.jpg
Chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia CDIO tham dự Hội thảo
 
Tin từ Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN - dct.udn.vn