Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016, Ban Tổ chức thông báo hình thức, thời gian làm bài và nội dung trọng tâm của các môn thi; Nội dung trọng tâm chỉ có tính chất gợi ý, nhấn mạnh những kiến thức, kỹ năng và năng lực mà sinh viên cần chuẩn bị, thể hiện trong kỳ thi đối với mỗi môn thi được đăng tải kèm theo.

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

Đơn vị đăng cai

và địa điểm thi

Đề cương

ôn tập

01

Toán (Giải tích + Đại số)

Thi viết

180 phút

Trường ĐHSP

(Cụm 1)

Tải tại đây

02

Vật lý

180 phút

Tải tại đây

03

Hóa học

180 phút

Tải tại đây

04

Cơ sở văn hóa Việt Nam

150 phút

Tải tại đây

05

Lịch sử văn minh thế giới

150 phút

Tải tại đây

06

Tiếng Việt cho LHS

Nghe hiểu + Viết

120 phút

Tải tại đây

07

Cơ lý thuyết

Thi viết

180 phút

Trường ĐHBK

(Cụm 2)

Tải tại đây

08

Sức bền vật liệu

180 phút

Tải tại đây

09

Tin học (đại cương - văn phòng)

Trắc nghiệm

20 phút

Tải tại đây

Thực hành trên máy

120 phút

10

Ngôn ngữ lập trình C/C++, Java

Thực hành trên máy

180 phút

Tải tại đây

11

Nguyên lý Chủ nghĩa

Mác-Lê nin

Thi viết

180 phút

Trường ĐHKT

(Cụm 3)

Tải tại đây

12

Tư tưởng Hồ Chí Minh

180 phút

Tải tại đây

13

Kinh tế học

180 phút

Tải tại đây

14

Pháp luật đại cương

180 phút

Tải tại đây

15

Giải phẫu học

Thi trắc nghiệm

90 phút

 

16

Tiếng Anh

Viết + trắc nghiệm

130 phút

Trường ĐHNN

(Cụm 4)

Tải tại đây

17

Tiếng Pháp

Tải tại đây

18

Tiếng Nga

 

19

Tiếng Trung

Tải tại đây

20

Tiếng Nhật

Tải tại đây

21

Tiếng Hàn

Tải tại đây

22

Tiếng Thái

 

 

Ban Tổ chức kỳ thi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất và nhanh nhất về kỳ thi lên website Đại học Đà Nẵng (www.udn.vn) và website các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc.

Chúc các bạn thành công!

Tải tất cả đề cương tại đây

Tin từ Ban Công tác HSSV, ĐHĐN - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH