Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức

24/03/2016

1.  Thời gian học: Từ ngày 29/3/2016 đến ngày 08/5/2016

Khai giảng và học môn đầu tiên: Vào lúc 17h30’, ngày 29/3/2016 (thứ Ba)

2. Chương trình học: Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 12/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013, gồm 300 giờ tín chỉ khối lượng kiến thức bắt buộc và kiến thức tự chọn.

3. Địa điểm khai giảng: Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm Thông tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng, 91a Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Nẵng.

Xem thông báo tại đây

Tin từ Ban Tổ chức cán bộ, ĐHĐN - www.udn.vn