Kính gửi:

- Trường Đại học Kinh tế;

- Trường Đại học Sư phạm.

Nhằm chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên giảng dạy học phần Pháp luật đại cương tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng kiến thức giảng dạy Pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 – 2014.

1. Đối tượng:

- Giảng viên thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế và Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm.

2. Thời gian học: từ ngày 05/4/2016 – 07/4/2016.

3. Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng đề nghị Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Sư phạm triển khai thông báo này và tạo điều kiện cho Giảng viên của đơn vị tham gia lớp bồi dưỡng.

Danh sách đăng ký gửi về: Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng (Phòng số 215, ĐT: 0511-3892046 hoặc Email: ngocminhtccb@gmail.com) trước ngày 27/3/2016.

Xem thông báo tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH