Giới thiệu học bổng chính phủ Nhật Bản

11/04/2012

 

Đại diện Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản sẽ có buổi làm việc tại Đại học Đà Nẵng vào 15h00 ngày 16 tháng 4 năm 2012 (thứ Hai).

Địa điểm: Phòng 9011 – Viện Anh Ngữ - 41 Lê Duẩn

Nội dung:

- Giới thiệu về đề án G30 của chính phủ Nhật Bản, trao đổi về những cơ hội học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản dành cho sinh viên, giảng viên của Đại học Đà Nẵng cũng như khả năng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Giới thiệu về học bổng chính phủ Nhật Bản.

Ban Hợp tác Quốc tế kính báo để các giảng viên có quan tâm đến tham dự và tìm hiểu thông tin.