To whom it may concern,
Greetings from Tokai University.
 
Tokai University is pleased to host a summer intensive course called "Tokai Cool Japan" for students from all over the world. It is a two-week program focusing on Japanese language and Japanese culture.
 
 
Tin từ Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN - www.udn.vn

Từ khóa      Chương trình hè, Tokai Cool Japan, trường Đại học Tokai, Nhật Bản
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH