Sáng nay 21/4/2016, GS.TS. Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng đến thăm và làm việc tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tham gia Đoàn công tác có TS. Đoàn Gia Dũng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; TS. Nguyễn Hiệp - Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính; TS. Phan Bảo An - Chánh văn phòng Đảng ủy; PGS.TS. Lê Thành Bắc - Chánh văn phòng ĐHĐN.


GS. TS. Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng chỉ đạo cuộc họp

Về phía Phân hiệu có PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu; TS. Nguyễn Phi Hùng - Phó Giám đốc, đại diện BCH Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Trưởng phó các Phòng, Tổ, Khoa trực thuộc Phân hiệu.
Thay mặt Phân hiệu, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và những đề xuất, kiến nghị đối với Đại học Đà Nẵng.

 
PGS. TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của cán bộ chủ chốt Phân hiệu và Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng, GS.TS. Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng biểu dương, thể hiện sự hài lòng về những kết quả mà Phân hiệu đã đạt được trong điều kiện phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Đặc biệt, Giám đốc ĐHĐN đánh giá cao công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ giảng viên, tuyển sinh, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức Phân hiệu. GS.TS. Trần Văn Nam nhận định những thành quả Phân hiệu đạt được là sự kết tinh của tình đoàn kết, sự quyết tâm, năng lực quản lý điều hành của Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ chủ chốt cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức Phân hiệu.
Giám đốc Đại học Đà Nẵng ghi nhận toàn bộ những đề xuất, kiến nghị của Phân hiệu và chỉ đạo các Ban, cơ sở giáo dục thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN sớm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Phân hiệu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình trên vùng đất Tây Nguyên.
Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn của Phân hiệu trong thời gian tới, GS.TS. Trần Văn Nam chỉ đạo Phân hiệu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn chỉnh Chiến lược phát triển Phân hiệu giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030 theo quy chế Đại học vùng; phối hợp với các Ban chức năng của Đại học Đà Nẵng hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt để tổ chức thực hiện.
2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong đó ưu tiên đào tạo sau đại học ở nước ngoài cho đội ngũ giảng viên; có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại Phân hiệu.
3. Thực hiện tốt công tác kế hoạch, tài chính, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, nội dung, giải pháp cho từng lĩnh vực.
4. Rà soát, xác định các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực khu vực Tây Nguyên để tập trung đầu tư trong dài hạn; chú trọng các hệ đào tạo sau đại học, văn bằng hai, liên thông.
5. Tăng cường hơn nữa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, hình thành các nhóm Giảng dạy – Nghiên cứu theo hướng phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng; cân đối tăng kinh phí cho hoạt động khoa học, tranh thủ các đề tài, dự án địa phương, doanh nghiệp.

6. Tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ với các đối tác hiện có; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp.
7. Tăng cường các hoạt động quản lý sinh viên, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn;
8. Tăng cường các hoạt động công tác thanh tra, pháp chế;
9. Phối hợp với Ban Cơ sở vật chất và Ban Kế hoạch – Tài chính trong việc triển khai các dự án cải tạo, xây dựng các cơ sở tại Phân hiệu;
10. Tăng cường các hoạt động quảng bá hình ảnh của Phân hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng website tiếng Anh của Phân hiệu để kết nối thông tin với các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới.
11. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu.

Thay mặt Phân hiệu, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ cám ơn sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các Ban chức năng của Đại học Đà Nẵng đối với Phân hiệu và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong thời gian đến để Phân hiệu sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng trong tương lai gần.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng với cán bộ chủ chốt Phân hiệu tại Kon Tum: Tin từ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum - kontum.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH