Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục

29/04/2016

Từ ngày 23-27/4/2016, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng giáo dục tại Trường ĐHNN-ĐHĐN theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sau 5 ngày khảo sát chính thức tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, với tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm và khách quan, Đoàn chuyên gia đã hoàn thành việc thẩm định toàn bộ hồ sơ minh chứng của Nhà trường gồm 671 đầu mục minh chứng với tổng số 1185 minh chứng các loại. Đoàn đã tiến hành phỏng vấn 15 nhóm đối tượng với 222 người tham gia, tham quan khảo sát cơ sở vật chất của nhà trường, các phòng học, phòng thực hành, các phòng máy tính, thư viện, sân bãi TDTT, KTX bên ngoài trường, phòng y tế, căn tin của Nhà trường… tham gia quan sát các hoạt động ngoại khóa và dự giờ một số lớp học của Nhà trường.
Phiên bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường ĐHNN-ĐHĐN đã diễn ra vào ngày 27/4/2016 với sự tham gia của Ban Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, các thành viên đoàn đánh giá, đại diện Ban Giám đốc ĐH Đà Nẵng, các Ban chức năng ĐH Đà Nẵng đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐH Đà Nẵng và các cán bộ, lãnh đạo Trường ĐHNN, giảng viên Nhà trường.
PGS.TS. Lê Phước Minh - Trưởng đoàn khảo sát đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐHNN-ĐHĐN trên cơ sở tất cả các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chung. Báo cáo nêu rõ những điểm mạnh cần được Nhà trường tiếp tục phát triển và cũng có những lĩnh vực được Nhà trường tiếp tục nghiên cứu để tiến hành cải tiến chất lượng.
PGS.TS. Lê Phước Minh - Trưởng đoàn khảo sát đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
PGS. TS. Nguyễn Quý Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của đánh giá chất lượng giáo dục không. Các chuyên gia đã làm việc hết sức thận trọng trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và khách quan để kết quả đánh giá được chính xác nhất. Trong thời gian sớm nhất, đoàn khảo sát sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo gửi về trường và trên cơ sở đó, Nhà trường gửi văn bản báo cáo phản hồi, trước khi Hội đồng kiểm định chất lượng đưa ra kết quả đánh giá chính thức về chất lượng giáo dục của Trường ĐHNN-ĐHĐN.
PGS. TS. Nguyễn Quý Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định việc đánh giá đã được thực hiện công tâm và khách quan nhất 
TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh: “Những điểm mạnh của Trường được Đoàn khẳng định là động lực quan trọng, khơi dậy niềm tự hào, tạo niềm tin vững chắc khuyến khích cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Trường tiếp tục phát huy, liên tục cải thiện chất lượng trong mọi hoạt động ngày càng tốt hơn. Với tinh thần cầu thị, Nhà trường nghiêm túc tiếp thu tất cả những nhận xét, đánh giá của Đoàn về những hạn chế, tồn tại. Qua hoạt động đánh giá ngoài lần này, với các nhận xét, góp ý đầy trách nhiệm và chuyên nghiệp của các thành viên trong Đoàn, Nhà trường đã có dịp tổng kết, rà soát và nhìn nhận tất cả các mặt hoạt động của Trường một cách nghiêm túc và có hệ thống. Nhà trường sẽ sớm xây dựng kế hoạch hành động và bố trí đầy đủ nguồn lực để khắc phục ngay những mặt còn hạn chế với nỗ lực cao nhất, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện những cam kết về chất lượng”.
        
TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phát biểu
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc công tâm, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành đợt đánh giá ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đồng thời biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, sinh viên toàn trường trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Trong thời gian đến, Nhà trường tiếp tục việc kiểm định chương trình, hoàn thành kiểm định chương trình Ngôn ngữ Anh và Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA.
            
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu
PGS. TS. Nguyễn Quý Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội, PGS.TS. Lê Phước Minh – Trưởng Đoàn khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục và TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ đã ký biên bản xác nhận kết quả sơ bộ đợt khảo sát đánh giá chất lượng, khép lại đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. 
              
Hiệu trưởng Nhà trường và đại diện đoàn khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục ký kết biên bản xác nhận kết quả sơ bộ
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học thứ 3 của Đại học Đà Nẵng, là Trường Đại học thứ 5 của cả nước hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng giáo dục. Năm 2009, Nhà trường là một trong 20 trường hoàn thành công tác đánh giá ngoài chất lượng giáo dục.
Một số hình ảnh về đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng:
                   
 
 
 
 
                   
Tin từ Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHĐN - ufl.udn.vn