Trường ĐH Kinh tế - một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác hiến máu tình nguyện của Đại học Đà Nẵng

09/05/2016

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tháng 03/2011 của Ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện hằng năm của Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng, Ban vận động thu được kết quả như sau:

Từ năm 2011-2015 tổ chức 461 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 153.034 đơn vị máu. Trong đó thành phần sinh viên ĐH-CĐ tham gia hiến máu là 75.813 (chiếm 50%).

Số lượng máu thu được, sử dụng máu và chế phẩm máu cung cấp cho bệnh viện Đà Nẵng là 47.500 đơn vị (chiếm 80%), cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một vài bệnh viện của Quảng Nam là 9.446 đơn vị (chiếm 20%).

Ngay từ tháng 9 năm 2011, Ban vận động hiến máu tình nguyện Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Kết quả từ năm 2011-2015 đã thu được 4.927 đơn vị máu.

Ngày hội hiến máu được tổ chức tại tiền sảnh khu giảng đường A Trường ĐH Kinh tế

Với kết quả đó, Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác hiến máu tình nguyện của Đại Học Đà Nẵng. Thông qua nghĩa cử này, các sinh viên đã hướng mình đến một lẽ sống nhân văn, nhân ái. Hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn giúp tiếp thêm sự sống cho bao người, thể hiện rõ tinh thần nhân đạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ Đà Nẵng nói chung và sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng nói riêng, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

 

Sắp tới, vào ngày 28/5/2016, Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế sẽ phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2016 tại khuôn viên Trường. Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo trong những bản tin tiếp theo.

 

 

Tin từ Trường Đại học Kinh tế ĐHĐN - due.udn.vn