Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm; tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2016 và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc 5 năm liền (2011 - 2015) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Đồng chí Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy ĐHĐN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW vừa qua, đồng thời tin tưởng Hội nghị này, các điển hình tiên tiến trong ĐHĐN sẽ ngày càng tăng, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ viên chức, học sinh sinh viên lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và ĐHĐN nói riêng.

Phát huy kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy ĐHĐN nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng không chỉ cho giai đoạn hiện nay, mà xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ CBVC và những tấm gương trong phong trào thi đua yêu nước luôn là nguồn động lực để Đảng bộ ĐHĐN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, từ khi Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị ra đời cùng với sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03/CT-TW và chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đảng, đoàn thể quán triệt và triển khai sâu rộng, từ đó định hướng nội dung đăng ký cụ thể, sát với tình hình thực tiễn đơn vị.

Đồng chí Đoàn Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc ĐHĐN trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị

Trong giai đoạn tới, Đảng bộ ĐHĐN đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể như sau:

          - Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Hai là, tiếp tục cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn, phù hợp với đặt thù công tác giáo dục, đào tạo của chúng ta.

          - Ba là, cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của các bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

          - Bốn là, tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghị quyết của đơn vị.

Trong Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN đã quyết định tặng giấy khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016.

Đảng ủy ĐHĐN tặng giấy khen cho 05 tập thể (ảnh trên) và 10 cá nhân (ảnh dưới) đã có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016

Nhân dịp này, nhằm đánh giá những thành tích của các Đảng bộ cơ sở và Chi bộ dưới cơ sở trong 05 năm từ 2011 đến 2015, Đảng ủy ĐHĐN đã trao tặng Cờ của Thành ủy Đà Nẵng cho Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015), Bằng khen của Thành ủy cho Chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính thuộc Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN và Chi bộ Khoa tiếng Trung và Nhật – Hàn – Thái thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền, Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng cho 12 cá nhân đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.

Đại diện Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm nhận Cờ của Thành ủy Đà Nẵng

Đại diện Chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính và Chi bộ Khoa tiếng Trung và Nhật – Hàn – Thái nhận Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng

 

12 cá nhân nhận Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền của Thành ủy Đà Nẵng

Tin từ Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH