Thực hiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Đại học Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc rà soát triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 1489/ĐHĐN-VP ngày 29/3/2016 và Công văn số 1767/ĐHĐN-VP ngày 15/4/2016.

Xem công văn kèm theo:

+ Công văn số 1489/ĐHĐN-VP

+ Công văn số 1767/ĐHĐN-VP

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH