Đại học Đà Nẵng có 2 giảng viên vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

16/05/2016

Ủy ban bầu cử Thành phố Đà Nẵng đã công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 2 Giảng viên của Đại học Đà Nẵng gồm: TS. Tô Văn Hùng – Kiến trúc sư, giảng viên, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Kiến trúc Trường Đại học Bách khoa và TS. Ngô Thị Khuê Thư - Giảng viên, Trưởng Bộ môn Marketing Khoa Marketing Trường Đại học Kinh tế.

TS. Tô Văn Hùng

TS. Ngô Thị Khuê Thư

Theo danh sách công bố, TS. Tô Văn Hùng và TS. Ngô Thị Khuê Thư được bầu tại Đơn vị bầu cử số 8 gồm: phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp Bắc.

Tổng số ứng viên trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đơn vị bầu cử số 8 gồm 07 người, số đại biểu được bầu là 04 đại biểu.

Sau đây là Tiểu sử tóm tắt của 2 Giảng viên Đại học Đà Nẵng:

+ TS. Tô Văn Hùng

TS. Ngô Thị Khuê Thư

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn