Kính gửi:

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng;

- Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tp. Đà Nẵng.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc các cơ sở giáo dục dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2016, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Khoa, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Trưởng và Phó các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

- Trưởng và Phó Trưởng Khoa, Tổ trưởng các Tổ chức năng các Khoa trực thuộc ĐHĐN (Khoa Y – Dược, Khoa Giáo dục Thế chất và Khoa Đào tạo Quốc tế);

- Trưởng và Phó các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh;

- Trưởng và Phó các Phòng, Khoa và Trung tâm thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Thời gian học: Từ ngày 15/7/2016 đến ngày 05/8/2016.

- Dự kiến khai giảng và bắt đầu học: 15/7/2016 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và các Đơn vị trực thuộc ĐHĐN triển khai thông báo này và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của đơn vị tham gia lớp bồi dưỡng.

Danh sách đăng ký gửi về: Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng (Phòng số 215, ĐT: 0511-3892046 hoặc Email: ngocminhtccb@gmail.com) trước ngày 18/6/2016.

Xem thông báo tại đây

Tin từ Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH