Victoria University of Wellington, New Zealand hỗ trợ Đại học Đà Nẵng phát triển đội ngũ nhân lực

16/04/2012

Sau cuộc họp ngày 24 tháng 01 năm 2011 tại Đà Nẵng và tiếp nối với nhiều trao đổi qua email, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (UD), PGS. TS. Trần Văn Nam và Phó Giám đốc Rob Rabel của Victoria University of Wellington (VUW) đã ký biên bản ghi nhớ. Hai lãnh đạo đã tranh thủ thu xếp thời gian phù hợp để tiến hành ký biên bản ghi nhớ nhân dịp tham dự Going Global Conference tại London từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 03 năm 2012.

Nội dung nổi bật của biên bản là VUW sẽ cấp học bổng miễn phí theo học chương trình tiếng Anh tăng cường cấp tốc (EPP) cho cán bộ giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng nếu các cán bộ sinh viên này đã được cấp học bổng thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại VUW hoặc đã đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn chuyên môn để nhận học bổng nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu của VUW.

Học bổng miễn phí theo học chương trình tăng cường tiếng Anh EPP thường là khóa học một học kỳ đối với các ứng viên nhận học bổng thạc sĩ và hai học kỳ đối với các ứng viên theo học tiến sĩ. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp Phó Hiệu trưởng phụ trách quốc tế có thể linh động gia hạn thêm thời gian bồi dưỡng tiếng Anh tăng cường tại VUW.

Biên bản này rất có ý nghĩa, giúp cán bộ giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng có cơ hội tiếp cận và theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ tại VUW. Mặc dầu được đánh giá là thông minh và cần cù nhưng sinh viên miền Trung thường bỏ lỡ nhiều cơ hội nhận các học bổng nước ngoài. Một trong các rào cản chính là trình độ ngoại ngữ. Vì vậy, khóa học tiếng Anh tăng cường là một giải pháp giúp ĐHĐN tăng cường số lượng giảng viên được nhận học bổng theo học tại VUW, giúp phát triển đội ngũ nhân lực.

PGS.TS. Trần Văn Nam và GS. Rob Rabel ký kết văn bản hợp tác

New Zealand là một quốc gia nổi tiếng về chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế với các chương trình đào tạo xuất sắc. Victoria University of Wellington là đại học hàng đầu và danh tiếng của New Zealand. Với bề dày kinh nghiệm hơn một một thế kỷ, VUW có nhiều quan hệ hợp tác và phát triển trong nghiên cứu và giảng dạy trong nước và quốc tế với nhiều chương trình có chất lượng cao và phong phú ở nhiều lĩnh vực: luật, khoa học, thương mại, kinh doanh, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn…

Biên bản ghi nhớ được lãnh đạo ĐHĐN và VUW cam kết thể hiện thiện chí hợp tác của cả hai bên, là cơ sở để phát triển thêm nhiều hợp tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai.