Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tiến hành các phiên họp vào ngày 24/6/2016 và ngày 25/6/2016 để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên.

Căn cứ trên kết quả chấm điểm và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị các Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016 gồm các ông/bà có tên sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Hội đồng
ngành, liên ngành

Nơi công tác

Chức danh
xét công nhận

1

Huỳnh Hữu Hưng

Công nghệ Thông tin

Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

2

Trần Quang Hưng

Xây dựng

Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

3

Trần Xuân Bách

Quản lý giáo dục

Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN

Phó Giáo sư

4

Đỗ Thu Hà

Sinh học

Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN

Phó Giáo sư

5

Nguyễn Bá Trung

Hóa học

Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN

Phó Giáo sư

6

Ngô Văn Hà

Lịch sử

Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

7

Đường Nguyễn Hưng

Kinh tế

Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

8

Nguyễn Phúc Nguyên

Kinh tế

Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

9

Trương Hồng Trình

Kinh tế

Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

10

Đoàn Ngọc Phi Anh

Kinh tế

Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

11

Huỳnh Công Pháp

Công nghệ Thông tin

Trường CĐ Công nghệ Thông tin, ĐHĐN

Phó Giáo sư

12

Nguyễn Đăng Quốc Chấn

Y khoa

Đại học Đà Nẵng

Phó Giáo sư

13

Nguyễn Quang Giao

Quản lý giáo dục

Đại học Đà Nẵng

Phó Giáo sư

14

Lê Đình Sơn

Quản lý giáo dục

Đại học Đà Nẵng

Phó Giáo sư

 

Nếu các cá nhân, tổ chức có ý kiến, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên trên thì xin vui lòng liên hệ với HĐCDGS cơ sở ĐHĐN qua số điện thoại 0511.3824787 hoặc thư điện tử qua địa chỉ bankhcnmt@ac.udn.vn trước ngày 07/7/2016.

Đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp các ứng viên có tên trong danh sách thông báo rộng rãi thông tin này theo đúng Qui chế của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

 

Xem thông báo kèm theo tại đây.

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH