Đại học Kyoto

Khoa Sau Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu (GSGES)

Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ của các đối tác nước ngoài (Năm 2016-2017)

Chúng tôi kêu gọi các đề án nghiên cứu liên quan đến môi trường từ các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến môi trường, và những nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto với các trường đối tác.

Điều kiện tham gia:

(1)   Cá nhân từ 45 tuổi trở xuống, tính đến ngày 1/4/2016

(2)   Giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu thuộc các trường đối tác sau đây:

-          Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội

-          Đại học Huế

-          Đại học Đà Nẵng

-          Đại học Los Banos, Philippines

-          Đại học Nông Nghiệp Hoàng Gia, Campuchia

Tiêu chí lựa chọn:

-          Khả năng nghiên cứu

-          Nội dung đề tài nghiên cứu

-          Sự tham gia tư vấn của Giáo sư Đại học Kyoto

-          Những nghiên cứu chung giữa các trường Đại học, Đại học Kyoto, các trường Đại học khác đã liệt kê ở trên và/hoặc các trường Đại học đối tác sau:

·         Đại học Mahidol

·         Đại học Bogor Agriculture

·         ĐH Champasak

·         ĐH Malaya

-          Khả năng đóng góp xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu

-          Thành quả đề tài nghiên cứu của ứng viên đã tham gia chương trình này trong những năm trước đây.

Kinh phí:

-          Tổng kinh phí tối đa: 30,000 USD

-          Kinh phí tối đa cho mỗi đề án: 5,000 USD

-          Mỗi ứng viên có thể nộp một đề án với tư cách là Điều tra viên chính của đề án. 

Nếu được chọn, mỗi ứng viên phải:

-          Thực hiện nghiên cứu môi trường, liên hệ với người đồng nghiên cứu của Đại học Kyoto

-          Nộp báo cáo cuối cùng

-          Tham gia bài giảng/hội thảo/hội nghị/hội nghị chuyên đề do GSGES tổ chức.

Nếu được chọn, mỗi ứng viên phải ưu tiên thực hiện:

-          Xuất bản ít nhất 1 bài báo/tập san/báo cáo, trong đó bao gồm tên của người đồng nghiên cứu của Đại học Kyoto với tư cách là đồng tác giả

-          Phát triển nghiên cứu hợp tác giữa Đại học Kyoto và các trường đối tác. Nếu ứng viên thực hiện thành công, đạt kết quả phát triển tốt đẹp, chúng tôi có thể hỗ trợ nghiên cứu của ứng viên cho năm tài chính tiếp theo.

Thủ tục hỗ trợ nghiên cứu:

Nếu được chọn, chúng tôi sẽ hỗ trợ những chi phí nghiên cứu cần thiết, chủ yếu là chi phí tiêu dùng. Ứng viên phải thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

-          Kinh phí tối đa: 5,000 USD. Kinh phí được duyệt sẽ được thông báo nếu đề xuất nghiên cứu của ứng viên được chọn. Về cơ bản, mỗi nhà nghiên cứu sẽ không được nhận kinh phí bằng tiền mặt mà sẽ bằng hàng hóa và/hoặc dịch vụ tương đương với số tiền này theo những điều khoản quy định của Đại học Kyoto

Lưu ý: Giá của mỗi hạng mục không được vượt quá 100,000 JPY (tương đương 900 USD)

-          Kế hoạch kinh phí sẽ do văn phòng GSGES phê duyệt trước khi giải ngân

-          Kinh phí phải được giải ngân trước ngày 15/01/2017

Phương thức nộp kế hoạch tài trợ nghiên cứu:

Các ứng viên phải nộp hồ sơ theo địa chỉ email sau đây: 

saizen@kais.kyoto-u.ac.jp (PGS. Izuru Saizen, trường ĐH Kyoto)

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/6/2016

Tất cả hồ sơ phải được viết bằng tiếng Anh:

-          Sơ yếu lý lịch của ứng viên (MS word)

-          Đề án nghiên cứu (MS word, sử dụng mẫu gửi kèm)

-          Minh chứng thỏa thuận của ít nhất một cán bộ của Đại học Kyoto tham gia vào nghiên cứu của ứng viên. Không cần văn bản chính thức, chỉ cần nội dung liên lạc bằng email về việc nộp đề xuất nghiên cứu.

Mốc thời gian quan trọng:

-          Nộp hồ sơ                                                              : 30/6/2016

-          Thông báo kết quả lựa chọn ban đầu                     : 05/7/2016

-          Trình bày đề án nghiên cứu và phỏng vấn             : 6-12/7/2016 (15ph trình bày qua VCS)

-          Thông báo kết quả                                                : 15/7/2016

-          Nộp kế hoạch kinh phí đã được chỉnh sửa            : 22/7/2016

-          Hoàn thành thực hiện kinh phí                              : 15/01/2017

-          Nộp báo cáo hoàn chỉnh                                       : trước ngày 15/3/2017

Người liên hệ chính:

- PGS. Izuru Saizen – Khoa Sau đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu, Đại học Kyoto

- Email: saizen@kais.kyoto-u.ac.jp

- Tel: +81-75-753-6369, FAX: +81-75-753-6369

Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia tích cực từ các ứng viên.

Tin từ Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH