Đại học Đà Nẵng đã nhận được thông báo của Đại học Chinese Culture, Đài Loan về kế hoạch tổ chức buổi phỏng vấn du học Đài Loan – học bổng Sau đại học. 

Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường thông báo thông tin này đến toàn thể cán bộ giảng viên để các cán bộ giảng viên có nguyện vọng xin học bổng của Đài Loan có thể đăng ký tham gia phỏng vấn, nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian phỏng vấn: 9:00 thứ ba, ngày 8 tháng 5 năm 2012.         
  • Địa điểm: Phòng 9011 - Viện Anh Ngữ - Đại học Đà Nẵng.
  • Ngôn ngữ phỏng vấn: Tiếng Anh
  • Đại học Chinese Culture đồng ý cấp học bổng theo 14 chuyên ngành, thuộc các lĩnh vực khác nhau (thông tin cụ thể theo văn bản đính kèm).

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Ban hợp tác Quốc tế.

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH