Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN thống nhất hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2016.

(kèm theo thông báo số 4494/TBLT-ĐHĐN ngày 11/8/2016 giữa Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2016)

Xem tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH