Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố

24/08/2016

Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố cho cán bộ chủ chốt của Đại học Đà Nẵng vào hai ngày 23 và 24/8/2016.

Đồng chí Đoàn Quang Vinh, phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã mời Báo cáo viên Thành ủy là Đồng chí Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Quang – UV BTV, Trưởng ban Ban Tuyên Giáo Thành ủy trực tiếp giới thiệu và quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang – UV BTV, Trưởng ban BTG TU trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện NQ TW 4 (khóa XI)

 

Qua Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của ĐHĐN đã nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI của thành phố; đồng thời nhận thức ý nghĩa và việc triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những thành tựu, nhiệm vụ trọng tâm của các Nghị quyết gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Đoàn Quang Vinh nhấn mạnh: “Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI của thành phố phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị cần nghiêm túc, tập trung lắng nghe để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để vận dụng vào trong thực tế công việc, nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Đoàn Quang Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN trình bày Chương trình hành động của Đảng ủy – Ban Giám đốc ĐHĐN thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội XXI của thành phố và Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ ĐHĐN

 

Hội nghị dành nhiều thời gian tiến hành thảo luận, trao đổi các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển ĐHĐN…; đồng thời phân tích các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp đề ra. Hội nghị cũng đã hướng dẫn toàn thể cán bộ chủ chốt ĐHĐN viết bài thu hoạch theo đúng quy định của Thành ủy.

Trong hội nghị lần này, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng chủ động lồng ghép quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Kế hoạch thực hiện đến các đơn vị trực thuộc ĐHĐN trong thời gian tới.

Tin từ Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN