Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 và triển khai phương hướng, niệm vụ năm học 2016 - 2017

29/08/2016

Trong không khí cả nước đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên trên cả nước và Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chuẩn bị khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ĐHĐN tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN; Lãnh đạo các Cơ sở giáo dục đại học thành viên; TS. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN và hơn 100 đại biểu là Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN và cán bộ công đoàn từ cấp công đoàn bộ phận trở lên.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị TS. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN nhấn mạnh: Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng ủy ĐHĐN, năm học 2015 – 2016 Công đoàn ĐHĐN tập trung chỉ đạo và tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kế hoạch đề ra. Các công đoàn cơ sở đã có nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo, tổ chức phong trào và hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

 

TS. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN trình bày báo cáo tại Hội nghị.

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng đã phát biểu, một lần nữa đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn. Trong bối cảnh hiện nay, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng nêu ra một số ý kiến định hướng đối với hoạt động Công đoàn như: Mối quan hệ giữa Ban Giám đốc với các tổ chức Công đoàn quan trọng như thế nào để tạo ra tiếng nói đoàn kết, đồng thuận trong toàn ĐHĐN; cấp công đoàn cơ sở cần làm gì để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên tại đơn vị mình. Nhiệm vụ trong đầu năm học mới là các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tập trung chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị định 04/ NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ và Công đoàn GDVN để trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ cho CBVC, NLĐ.

Đặc biệt, Công đoàn ĐHĐN và các công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của CBVC, NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với CBVC, NLĐ nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa lãnh đạo và CBVC, NLĐ để bảo đảm việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

 

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị này, Công đoàn ĐHĐN tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và các nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2106.

 

Một số hình ảnh tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị:

 

 

 

 

Huỳnh Bọng, Công đoàn ĐHĐN