Kết quả sơ duyệt và thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Đại học Đà Nẵng đã họp sơ duyệt đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho các nhà giáo, kết quả sơ duyệt như sau:

1. PGS.TS. Lê Hữu Ái, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; 18/18 phiếu đồng ý sơ duyệt.

2. PGS.TS. Võ Xuân Tiến, Ban Đào tạo sau đại học, Đại học Đà Nẵng; 18/18 phiếu đồng ý sơ duyệt.

3. PGS.TS. Tăng Tấn Chiến, Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng; 17/18 phiếu đồng ý sơ duyệt.

4. PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; 16/18 phiếu đồng ý sơ duyệt.

5. PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; 15/18 phiếu đồng ý sơ duyệt.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Đại học Đà Nẵng xin thông báo rộng rãi kết quả sơ duyệt để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên được biết. Nếu ai có ý kiến thắc mắc, hoặc có thông tin liên quan đến các nhà giáo nêu trên xin gửi thư về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Đại học Đà Nẵng (qua Ban Thanh tra Pháp chế và Thi đua Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng), hoặc qua các địa chỉ e-mail: tvntran@ac.udn.vn, nvyen@ac.udn.vn, hainh@ac.udn.vn trước 12h00 ngày 07 tháng 5 năm 2012.

Trân trọng.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH