Trước tình hình cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng với sức gió rất mạnh. Để chủ động phòng chống bão, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các công tác sau:

- Thông báo cho sinh viên, học viên được nghỉ học trong ngày mai (13/9/2016).         

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, CBVC chủ động phòng chống bão.

- Kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống điện, nước.

- Kiểm tra, khóa, chốt, cột chặt các cửa.

- Chèn, chống các nhà kho, xưởng, công trình thuộc sự quản lý của đơn vị.

- Phân công cán bộ trực (trực lãnh đạo) và lực lượng thường trực phòng chống báo 24/24h…

Hình ảnh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương

Nếu có các tình huống phức tạp nảy sinh, kịp thời báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các công tác phòng chống lụt bão đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Xem Công văn của ĐHĐN.

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH