Ngày 15/9/2016, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị quán triệttriển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN cùng với các đồng chí trong Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN làm việc với đoàn công tác.

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 26/4/2016 về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá công tác tổ chức của các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố cấp Đại học Đà Nẵng diễn ra vào ngày 23 & 24/8/2016

Đảng ủy ĐHĐN đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp Bộ môn trở lên và các quần chúng đang xem xét, theo dõi, phát triển Đảng trước ngày 10/9/2016. Qua báo cáo, tất cả các Đảng bộ cơ sở và cấp ĐHĐN đã tổ chức cho 1.318 CBVC, đảng viên dự học, đạt tỷ lệ trên 95%; đồng thời yêu cầu tất cả CBVC, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân sau khi kết thúc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội các cấp. Tại buổi làm việc, Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN kiến nghị với Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu, đánh giá, tổng kết các mô hình, cách thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao ở các đơn vị để hướng dẫn, phổ biến, nhân rộng trong phạm vi thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhận xét, đánh giá về tình hình triển khai học tập Nghị quyết Đại hội các cấp của Đảng bộ ĐHĐN

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá Đảng ủy ĐHĐN đã triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng hướng dẫn và đạt hiệu quả trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo rất kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của đơn vị. Đồng thời, mong muốn Đảng ủy ĐHĐN thường xuyên, tiếp tục tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong toàn thể CBVC, HSSV ĐHĐN về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bảo đảm sát thực tế, gắn với thế mạnh của đơn vị; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH