Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị 05-CT/TW

04/10/2016

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học Đà Nẵng năm học 2016 - 2017; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, sáng ngày 02/10/2016, tại Hội trường khu B - Đại học Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Xuân - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, báo cáo viên Trung ương, trình bày các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  2016 - 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

 

Đ/c Bùi Xuân – Phó trưởng ban Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng báo cáo với Hội nghị

 

Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng cũng đã lồng ghép quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Với cách trình bày dễ hiểu, lôi cuốn và các nội dung được chuẩn bị chu đáo, báo cáo viên đã chuyển tải đến hội nghị những nội dung quan trọng, là hành trang cho cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các cấp trong quá trình công tác và vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Sau hội nghị này, các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi các nội dung đã được quán triệt đến đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại đơn vị của mình.

Tin từ Văn phòng Đoàn Thanh niên ĐHĐN - tuoitredhdn.udn.vn