Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012, đề nghị các Trường, các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi cho các đối tượng đủ điều kiện dự tuyển biết và cử cán bộ đăng ký dự tuyển theo thông báo.

Xem chi tiết thông báo và các mẫu văn bản tại file đính kèm.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH