THÔNG BÁO

TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG ÔN TẬP & THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

Kính gửi: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thi chứng chỉ công nghệ thông tin

Căn cứ vào Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 ban hành Quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ vào Quyết định số 5794/QĐ-ĐHĐN ngày 19/9/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc giao cho Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng và sát hạch kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng kiến thức, ôn thi và tổ chức thi, cấp chứng chỉ chuẩn công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, cụ thể:

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, học sinh, sinh viên và các đối tượng người học có nhu cầu.

2. Nội dung (Bao gồm 6 modul)

  1  

  Modul 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản

  4  

  Modul 04: Sử dụng bảng tính cơ bản

  2  

  Modul 02: Sử dụng máy tính cơ bản

  5  

  Modul 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

  3  

  Modul 03: Xử lý văn bản cơ bản

  6  

  Modul 06: Sử dụng Internet và Email

3. Lệ phí ôn tập, thi và cấp chứng chỉ:

- Học phí bồi dưỡng ôn tập:900.000 VNĐ (thời lượng 1 tháng)

- Lệ phí thi và cấp chứng chỉ dành cho thí sinh tự do: 1.200.000 VNĐ. Trong đó bao gồm:

o Lệ phí thi cho thí sinh tự do: 1.000.000 VNĐ/khoá thi (06 mô đun cơ bản).

o Lệ phí cấp phát và quản lý chứng chỉ: 200.000 VNĐ/chứng chỉ

- Lệ phí thi và cấp chứng chỉ dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng và học viên Trung tâm Phát triển Phần mềm: 700.000 VNĐ. Trong đó bao gồm:

o Lệ phí thi: 540.000 VNĐ/khoá thi (06 mô đun cơ bản).

o Lệ phí cấp phát và quản lý chứng chỉ: 160.000 VNĐ/chứng chỉ (Sinh viên ĐHĐN được miễn lệ phí này).

4. Lịch ôn tập và thi dự kiến:

- Thời gian thi: 26/11/2016 Tại Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng.

- Thời gian ôn tập: Từ 07/11/2016 đến 24/11/2016

- Hạn đăng ký: Từ nay đến hết ngày 12/11/2016

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:Trung tâm Phát triển Phần mềm, ĐHĐN

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng - Điện thoại: 0934 887 334 - 0982 832 152 Email: dhan@msita.udn.vn

Đăng ký trực tuyến tại Website: http://chuancntt.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH