Thực hiện Kế hoạch số 5188/KH-ĐHĐN ngày 23/8/2016, căn cứ kết quả cuộc họp Liên tịch Ban Giám đốc và BCH Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Công văn số 328 ngày 01/11/2016 về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc ĐHĐN nhiệm kỳ 2015 - 2020, chiều ngày 04/11/2016 Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng và cấp phó các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trên cơ sở sự tín nhiệm và giới thiệu của các cấp ủy đảng, sự tín nhiệm và đồng thuận của cán bộ viên chức (CBVC) các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), sự đồng ý của Đảng bộ ĐHĐN, ngày 03/11/2016, Giám đốc ĐHĐN đã ký các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho các đồng chí giữ các chức vụ cấp trưởng, cấp phó Văn phòng, các ban chức năng và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN nhiệm kỳ 2015 – 2020.

TS. Lê Mai Anh – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ công bố các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020

Cấp Trưởng các đơn vị:

- PGS.TS Lê Thành Bắc giữ chức vụ Chánh Văn phòng ĐHĐN;

- TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn giữ chức vụ Trưởng Khoa Y dược ĐHĐN;

- TS. Đoàn Gia Dũng giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ (TCCB) ĐHĐN;

- TS. Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thanh tra ĐHĐN;

- TS. Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế (HTQT) ĐHĐN;

- TS. Nguyễn Hiệp giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kế hoạch Tài chính (KHTC) ĐHĐN;

- ThS. Võ Đình Hợp giữ chức vụ Quyền Trưởng khoa Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC) ĐHĐN;

- PGS.TS Võ Trung Hùng giữ chức vụ Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường (KHCN&MT) ĐHĐN;

- TS. Nguyễn Phi Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế và Thi đua ĐHĐN;

- ThS. Phan Thị Thu Nga giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Học liệu ĐHĐN;

- TS. Trần Đình Khôi Quốc giữ chức vụ Trưởng ban Ban Đào tạo ĐHĐN;

- KS. Phan Ngọc Thiết giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thể thao ĐHĐN;

- ThS. Nguyễn Đức Tiến giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác HSSV ĐHĐN;

- PGS.TS Trần Thanh Hải Tùng giữ chức vụ Trưởng ban Ban Cơ sở vật chất (CSVC) ĐHĐN;

- PGS.TS Đinh Thành Việt giữ chức vụ Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD) ĐHĐN.

 

 

TS. Đoàn Gia Dũng – Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó các đơn vị trực thuộc ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020

Cấp Phó các đơn vị:

- TS. Lê Mai Anh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban TCCB ĐHĐN;

- ThS. Ngô Thị Hương Giang giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế và Thi đua ĐHĐN;

- TS. Nguyễn Quang Giao giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban ĐBCLGD ĐHĐN;

- ThS. Nguyễn Văn Hân giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban KHTC ĐHĐN;

- ThS. Lê Thị Minh Hằng giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban KHTC ĐHĐN;

- ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN;

- PGS.TS Nguyễn Lê Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban KHCN&MT ĐHĐN;

- ThS. Huỳnh Văn Kỳ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban CSVC ĐHĐN;

- ThS. Trần Đình Liêm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa GDTC ĐHĐN;

- TS. Giang Thị Kim Liên giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Đào tạo ĐHĐN;

- ThS. Nguyễn Bắc Nam giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Đào tạo ĐHĐN;

- ThS. Hồ Lộng Ngọc giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban HTQT ĐHĐN;

- ThS. Phan Hồng Sáng giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban CSVC ĐHĐN;

- ThS. Phạm Văn Tường giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN;

- ThS. Hồ Phan Hiếu giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN.

“Được tin tưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào giữ chức vụ Trưởng, Phó của đơn vị, với các đồng chí, tôi nghĩ rằng đó là một niềm vinh dự lớn, niềm tự hào nhưng cũng sẽ là một trọng trách rất lớn trước sự tin cậy, ủy thác của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cũng như CBVC của đơn vị” – GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ mà lãnh đạo ĐHĐN giao phó, các đồng chí cấp trưởng, phó vừa được bổ nhiệm cần phải rèn luyện tư duy chiến lược, có tầm nhìn nhạy bén đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ để quản lý công việc, quản lý nhân viên. Bên cạnh đó cần tìm kiếm và xây dựng các chiến lược, học tập từ các đối tác trong và ngoài nước, kết hợp với việc vận dụng kiến thức đã học, để tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của những nhà tham mưu, giúp việc đắc lực cho Giám đốc ĐHĐN chỉ đạo tất cả các mặt hoạt động nhằm xây dựng CSGDĐHTV, các đơn vị trực thuộc phát triển theo đúng định hướng và mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V đã đề ra, xứng đáng là những cán bộ vừa có năng lực, trình độ và vừa có phẩm chất đạo đức, có tâm, có tầm – GS.TS Trần Văn Nam gửi gắm.

PGS.TS Võ Trung Hùng và TS. Lê Thị Mai Anh tặng hoa cảm ơn cho Ban Giám đốc ĐHĐN

Đại diện các CSGDĐHTV ĐHĐN tặng hoa chúc mừng các cấp trưởng, cấp phó vừa được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Tin, ảnh: Thanh Nhã – VP ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH