I. ÔN TẬP:

1. Thời gian: Ngày 02/12/2016 (thứ 6)

- Buổi sáng: Từ 8h00

- Buổi chiều: Từ 14h00

2. Địa điểm: Hội trường ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

II. THI TUYỂN:

TT

Môn thi

Thời gian

Địa điểm

01

Kiến thức chung (thi viết)

  Ngày 09/12/2016 (thứ 6)

 20 phút (từ 08h00 - 10h00)

  Hội trường ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

02

Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)

  Ngày 09/12/2016 (thứ 6)

  60 phút (từ 10h15 - 11h15)

  Hội trường ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

03

Chuyên môn nghiệp vụ

(thi viết)

  Ngày 09/12/2016 (thứ 6)

  180 phút (từ 14h00 - 17h00)

  Hội trường ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

04

Tin học

  Ngày 10/12/2016 (thứ 7)

  - Giảng viên: từ 08h00 – 08h30

  - Chuyên viên, kế toán viên, huấn luyện viên: từ 14h00 – 14h30

  Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

05

Thực hành

(phỏng vấn)

  Ngày 11/12/2016 (chủ nhật)

  - Giảng viên: từ 07h30 – 11h00

  - Chuyên viên, kế toán viên, huấn luyện viên: từ 14h00 – 16h00

  Khu B, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

 

Xem thông báo chi tiết tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH