Trường ĐH Kinh tế: Sinh hoạt Nhóm đọc - Diễn đàn chia trẻ tri thức khoa học

07/12/2016

Với mục đích chia sẻ thông tin khoa học về lý luận, thực tiễn các vấn đề của khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý…, thời gian qua, sinh hoạt Nhóm đọc đã được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng duy trì thường xuyên, thực sự trở thành diễn đàn chia sẻ tri thức của các giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học.

Nhóm đọc (Theory Reading Group - TRG) là tập hợp các nhà khoa học, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục Đại học khác. Dựa trên nguyên tắc chia sẻ tự nguyện, các giảng viên, nhà khoa học của sinh hoạt Nhóm đọc cung cấp thông tin, kiến thức từ các bài báo khoa học, giáo trình mới, sách tham khảo mới… với phương pháp trực quan sinh động. Các kiến thức chuyên ngành theo từng Khoa/Bộ môn sẽ phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Giảng viên Khoa Marketing trình bày đề tài trong buổi sinh hoạt Nhóm đọc

Đặc biệt, việc sinh hoạt Nhóm đọc sẽ góp phần thay đổi tư duy giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho người học, xây dựng và áp dụng chương trình học phù hợp kết hợp giữa lý thuyết và kỹ năng học được trên lớp học với thực hành trong môi trường thực tế. Đến nay, Nhà trường đã duy trì tổ chức Sinh hoạt Nhóm đọc tối thiếu 1 lần/ 2 tháng và lịch sinh hoạt được thông báo rộng rãi trên lịch tuần của Nhà trường. Một số vấn đề về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy trong học đường, chọn lựa ngành học của sinh viên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội… là những chủ đề nóng được các báo cáo viên trình bày trong năm 2016. Các đề tài hướng đến tính thiết thực, có khả năng ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí. 

Các giảng viên đánh giá, nhận xét đề tài

Thành viên của Nhóm đọc gồm các giảng viên, nhà khoa học thuộc Trường Đại học Kinh tế và các giảng viên, nhà khoa học có mong muốn tham dự. Việc mở rộng thành viên Nhóm đọc cũng thúc đẩy sự lan tỏa kiến thức, tạo dựng từng bước “cộng đồng bạn đọc Khoa học” tại trường cũng như mở rộng quy mô chia sẻ tri thức với trường đại học trong và ngoài nước. Tham gia Sinh hoạt Nhóm đọc, các báo cáo viên có cơ hội chia sẻ, trao đổi trực tiếp với các giảng viên Khoa/Bộ môn, tiếp thu những đánh giá, nhận xét về đề tài báo cáo. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện đề tài và bài giảng, tăng hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. 

Tại hội nghị Tổng kết công tác khoa học công nghệ năm học 2015- 2016, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đánh giá Nhóm đọc là một trong những điểm nhấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Từ hiệu quả đó, Nhà trường sẽ tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình Nhóm đọc, xây dựng Nhóm đọc trở thành nét đặc thù riêng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của trường, đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ trong phối hợp nghiên cứu giữa Nhà trường với các trường Đại học trên địa bàn.  

Buổi sinh hoạt Nhóm đọc tại Khoa Tài chính

Là một trong những hoạt động chính của công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động Nhóm đọc đã thúc đẩy quá trình say mê nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, hướng đến việc hình thành một cơ sở giáo dục theo định hướng nghiên cứu chuyên nghiệp và môi trường trao đổi học thuật tiên tiến tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng).

Tin từ Trường Đại học Kinh tế ĐHĐN - due.udn.vn