Tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

30/12/2016

Sáng ngày 29/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến "Tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm" nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng (PCTN) tại các trường đại học (ĐH), học viện (HV) và trường cao đẳng sư phạm (CĐSP). Hội nghị được tổ chức tại 06 điểm cầu: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Cần Thơ, và Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quang Việt – Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH, Bộ GD&ĐT; đồng chí Đinh Văn Minh  – Viện Trưởng Viện Khoa học Thanh tra cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị/ban/phòng/khoa; cán bộ quản lý và giảng viên giảng dạy nội dung PCTN của các ĐH, HV, trường ĐH và CĐSP trên cả nước.

Hội nghị tập trung nội dung hướng dẫn các ĐH, HV, trường ĐH và trường CĐSP chỉ đạo và tổ chức nội dung PCTN vào giảng dạy theo đúng tinh thần Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị này của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể: Đối với các cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo trình độ ĐH, CĐ không chuyên về luật, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 05 tiết; Đối với các cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo trình độ ĐH, CĐ chuyên về luật: Nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 05 tiết tự nghiên cứu.

Ngoài ra, các cơ sở cần lựa chọn đưa nội dung PCTN vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học, tổ chức hoạt động dưới một số hình thức như: báo cáo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép nội dung PCTN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của trường, v.v…

Tại Hội nghị, các thông tin mới liên quan đến công tác PCTN và giảng dạy nội dung PCTN trong các cơ sở GD, ĐT cũng được trình bảy bởi đồng chí Đinh Văn Minh.

Sau báo cáo đánh giá về việc đưa nội dung PCTN vào trường ĐH, CĐ theo yêu cầu của Chỉ thị 10 do đồng chí Đặng Quang Việt trình bày, các đại biểu tham dự đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý kiến và tích cực thảo luận. Trong đó, các ý kiến đa phần tập trung đề xuất kế hoạch cụ thể về đào tạo nguồn nhân lực thực hiện công tác giảng dạy. Sinh viên vừa là đối tượng tiếp thu kiến thức, vừa là đối tượng giúp tuyên truyền và phòng tránh tham nhũng. Do vậy, cần có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn phù hợp, cũng như cung cấp tài liệu giảng dạy một cách đa dạng và chính thống. Từ đó, có chương trình kiểm tra và đánh giá để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện.

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Tin, ảnh: Thanh Nhã – VP ĐHĐN