Tại cuộc họp ngày 06 tháng 12 năm 2016 giữa Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ trì cuộc họp; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng; các cơ sở giáo dục đại học thành viên gồm: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính và Trưởng các Khoa có liên quan, cuộc họp đã tiến hành thảo luận để thống nhất việc quản lý cán bộ, viên chức đi học trong và ngoài nước đúng theo quy định hiện hành. Qua nhiều ý kiến trao đổi và đề xuất của các thành viên tham dự cuộc họp, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng thống nhất và kết luận như sau:

1. Đối với cán bộ, viên chức đi học nước ngoài đã có thông báo quá hạn lần thứ 2 của cấp có thẩm quyền, các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ tạm dừng chi trả các khoản về lương, phụ cấp, BHXH và thông báo cho cán bộ, viên chức được biết;

Trường hợp cán bộ, viên chức tiếp tục có thông báo quá hạn lần thứ 3, các cơ sở giáo dục đại học thành viên tiến hành xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo quy định, tổng hợp và báo cáo Đại học Đà Nẵng.

Xem thêm chi tiết tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH