Sáng ngày 04/01/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2016-2020 đã tiến hành phiên họp lần thứ Nhất.

Hội đồng gồm 45 thành viên đại diện cho Ban Giám đốc ĐHĐN, Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo một số Phòng, Ban chức năng của ĐHĐN và các CSGDĐHTV có liên quan đến lĩnh vực khoa học và đào tạo.

Ngoài ra, ĐHĐN mời đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo (GS.TSKH. Bùi Văn Ga), đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (TS. Nguyễn Đình Vĩnh) và đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (TS. Vũ Thị Bích Hậu) tham gia Hội đồng.

Mở đầu phiên họp, GS.TS. Trần Văn Nam – Giám đốc ĐHĐN thay mặt Hội đồng báo cáo kết quả hoạt động khoa học và đào tạo năm 2016 của ĐHĐN. Theo báo cáo, ĐHĐN đã đạt được những kết quả rất tốt như: đã có thêm 13 Phó Giáo sư và 23 Tiến sĩ mới; triển khai thực hiện 339 đề tài khoa học các cấp (trong đó có 02 đề tài cấp Nhà nước, 96 đề tài cấp Bộ, 13 đề tài theo đặt hàng của các địa phương và 228 đề tài cấp Cơ sở) với tổng kinh phí của các đề tài là 26.597 triệu đồng; xuất bản 72 giáo trình; công bố 812 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài báo thuộc hệ thống SCI, SCIE, SSCI và Scopus); doanh thu từ các trung tâm đạt gần 35 tỉ đồng; triển khai gần 20 Dự án hợp tác quốc tế với tổng kinh phí gần 6 triệu USD.

GS.TS. Trần Văn Nam báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và đào tạo năm 2016

Về đào tạo, ĐHĐN đã tuyển sinh mới gần 12.000 sinh viên (trong đó có 38 nghiên cứu sinh và 1.606 học viên cao học); có tổng cộng 14.769 sinh viên tốt nghiệp (trong đó có 11.576 cử nhân/kỹ sư, 1.487 cao đẳng và 1.706 trung cấp); mở mới 24 chuyên ngành đào tạo chất lượng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: chưa có nhiều sản phẩm khoa học tiêu biểu được ứng dụng vào thực tế sản xuất, số bằng phát minh sáng chế còn ít, chưa thu hút được nhiều sinh viên nước ngoài đến học tại ĐHĐN,...

Tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận và đồng ý thông qua 05 Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm đến năm 2020, bao gồm:

1)      Phát triển kinh tế tư nhân tại miền Trung - Tây Nguyên.

2)      An toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng.

3)      Ứng dụng khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông, lâm, ngư nghiệp và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tại miền Trung – Tây Nguyên.

4)      Công nghệ thông minh phục vụ phát triển bền vững cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

5)      Xây dựng, khai thác và phát huy giá trị xã hội nhân văn khu vực miền Trung – Tây Nguyên nhằm tăng năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Hội đồng cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác đào tạo như: tuyển sinh chính quy cho năm học 2016-2017; giải pháp tuyển sinh cho 02 trường cao đẳng; giải pháp tuyển sinh và đào tạo hệ từ xa, vừa học vừa làm; giải pháp thu hút sinh viên nước ngoài; đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; giải pháp phát triển đào tạo sau đại học.

Các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến thảo luận tại phiên họp

Cũng trong phiên họp này, Hội đồng đã thống nhất bầu Thường trực Hội đồng gồm GS.TS. Trần Văn Nam (Chủ tịch), PGS.TS. Đoàn Quang Vinh (Phó Chủ tịch) và PGS.TS. Võ Trung Hùng (Thư ký) với 100% thành viên có mặt đồng ý. Ngoài ra, Hội đồng đã bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn với 100% phiếu đồng ý.

Các thành viên tham dự biểu quyết bầu Thường trực Hội đồng

Phiên họp thứ Nhất của Hội đồng đã thành công tốt đẹp. Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp bổ ích và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc ĐHĐN trong việc định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo trong thời gian đến.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp lần thứ Nhất

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Nguồn tin: Ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường - ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH