Giám đốc ĐHĐN đã ký Quyết định số 94/QĐ-ĐHĐN ngày 09/01/2017 phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 gồm 36 người.

 

Xem chi tiết tại đây.

 

 

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH