Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, sáng ngày 11/5/2012 tại Hội trường Đại học Đà Nẵng số 41 Lê Duẩn đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho hơn 100 cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Hội nghị đã được thực hiện với số lượng người tham dự đông và nghiêm túc trong một ngày theo đúng Kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng.

Đại biểu tham dự Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 4

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Trần Văn Nam, Thành ủy viên Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHĐN nêu rõ: Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI về“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là văn kiện rất quan trọng củaTrung ương Đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay cũng như nguyện vọng bức thiết của toàn Đảng, toàn dân ta. Đồng chí cũng nhấn mạnh, mục đích của Hội nghị quán triệt này là thông qua việc học tập, quán triệt quan điểm chỉ đạo, nội dung, giải pháp, các bước thực hiện nêu trong Nghị quyết của Trung ương, giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tham dự hội nghị nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, những công việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào thực tiễn hoạt động của tổ chức đảng đơn vị mình. Đồng thời yêu cầu các đại biểu cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, thảo luận để thu được kết quả tốt. Có thể khẳng định, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện tính đảng và tinh thần nghiêm túc, thiết thực của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Đại học Đà Nẵng.

Đ/c Trần Văn Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị 4

Trên tinh thần đó, trong phần lớn thời gian của buổi sáng, Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Trần Văn Nam, Thành ủy viên Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHĐN trực tiếp truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 4. Với sự truyền đạt súc tích và có tính khái quát, đồng chí đã giới thiệu, phân tích, làm rõ các quan điểm, nội dung quan trọng trong Nghị quyết của Trung ương, giúp các đại biểu hiểu và nắm rõ: Sự cần thiết phải bàn và ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; mục đích, yêu cầu của Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết và những vấn đề cần lưu ý trong chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Sau khi các đại biểu đã tiếp thu những nội dung cơ bản của nghị quyết, đồng chí Trần Văn Nam tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Hướng dẫn Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, của Đảng ủy ĐHĐN. Kế hoạch và Hướng dẫn thực hiện của Đảng ủy được xây dựng dựa trên các chỉ thị, kế hoạch và các hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng, vận dụng phù hợp với đặc thù của ĐHĐN; nêu rõ mục đích, yêu cầu; hướng dẫn cụ thể nội dung, phương pháp và thời gian tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại cơ sở; đồng thời đồng chí nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết BCH TW4 sẽ tiếp tục được tổ chức tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc cho toàn thể đảng viên và phải hoàn thành trong tháng 5/2012 theo đúng Kế hoạch của Thành ủy. Theo kế hoạch đã định, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN sẽ chỉ đạo triển khai, tổ chức thảo luận và thực hiện Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2012 theo đúng tiến độ quy định.

Trong chương trình làm việc buổi sáng của Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Trương Bá Thanh và đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN Trần Hữu Phúc thông qua Hướng dẫn triển khai công tác tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát nhằm triển khai, tổ chức thực hiện tốt và hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. 

Phiên làm việc buổi chiều, dưới sự chủ trì của các đồng chí Tổ trưởng, tại 05 tổ thảo luận, các đồng chí đại biểu dự họp thực hiện khá nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao đã thảo luận sôi nổi, có chất lượng và làm rõ hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW4 và những gợi ý của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN. Đồng thời các đại biểu cũng góp ý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và các Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy ĐHĐN và bàn các biện pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trần Văn Nam nhấn mạnh, đây là một đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình quan trọng, yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Cần phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm điểm tập thể và cá nhân, và đặc biệt chú ý liên hệ thực tế với nhiệm vụ, trách nhiệm được giao để kiểm điểm nghiêm túc, có kế hoạch tiếp thu ý kiến, có chương trình hành động, lộ trình sửa chữa, có kiểm tra - giám sát… để đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng từ BTV Đảng ủy ĐHĐN đến BTV, Đảng ủy, Chi ủy cơ sở, chi ủy, chi bộ dưới cơ sở, cũng như từng đồng chí đảng viên phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH