Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-ĐHĐN ngày 09/01/2017 của Giám đốc Đại học Nẵng v/v Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016,

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2016 như sau:

1. Tổng số ứng viên trúng tuyển gồm có: 36 người

2. Thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc:

- Thời gian: 08 giờ, ngày 06/02/2017

- Địa điểm: Phòng họp 1, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

3. Hồ sơ mang theo khi nhận quyết định và ký hợp đồng làm việc:

- Chứng minh thư nhân dân;

- Các văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chiếu;

- Đối với những người có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, yêu cầu nộp sổ BHXH để xem xét chế độ tập sự và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển theo quy định.

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, nếu người trúng tuyển không đến nhận quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, Đại học Đà Nẵng sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

Đại học Đà Nẵng thông báo để các ứng viên trúng tuyển được biết./.

Xem chi tiết tại đây

Tin từ Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH