Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

18/01/2017

Nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lãnh đạo, đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, sáng ngày 17/01/2016, Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh chào cờ trang nghiêm tại Hội nghị

Hội nghị trân trọng được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thanh Quang – UV BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và các đồng chí là lãnh đạo đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thành ủy Đà Nẵng đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2016, Đảng bộ ĐHĐN tiếp tục thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ và tất cả các mặt công tác trong toàn ĐHĐN, thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, cung cấp và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của khu vực miền Trung –Tây Nguyên và cả nước.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã trình bày Diễn văn kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, Dân tộc và tuyên bố khai mạc Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016,

Đồng chí Trần Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc ĐHĐN đọc diễn văn kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng năm 2016

Thay mặt Đảng ủy ĐHĐN, đồng chí Đoàn Quang Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN đã báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Đảng uỷ ĐHĐN. Cụ thể, trong năm 2016, Đảng ủy đánh giá toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trong tất cả các mặt. Trong đó, cần nhấn mạnh đến thành công của công tác tổ chức Hội nghị quán triệt, nghiên cứu và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đảm bảo an ninh trật tự toàn ĐHĐN trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đ/c Nguyễn Thanh Quang – UV BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu

Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu hết các mục tiêu đặt ra trong năm 2016 đều thực hiện tốt: toàn Đảng bộ không có CBVC, HSSV tham gia các tổ chức phản động; tất cả các Trường đại học thành viên của ĐHĐN đã hoàn thành việc kiểm định độc lập trong nước và được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ); 05 CTĐT của Trường ĐHBK được các tổ chức quốc tế đánh giá ngoài (02 CTĐT được đánh giá theo tiêu chuẩn AUN, 03 CTĐT được đánh giá theo tiêu chuẩn CTI). Số bài báo có ghi tên ĐHĐN trên các tạp chí trong danh mục ISI, tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo quốc tế là 64 bài, tăng 200% so với năm 2015; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ của Giám đốc 2015-2020 và Quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định; chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị CBCCVC các cấp; tỉ lệ tiến sĩ trên giảng viên vượt chỉ tiêu đặt ra của Nghị quyết đại hội V (25,8%), tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 85,72% (vượt 5,72% so với chỉ tiêu đặt ra), Đảng ủy chỉ đạo các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc đảm bảo tăng ít nhất 7% mỗi năm, theo đúng tinh thần NQ ĐH lần thứ V của Đảng bộ ĐHĐN. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo giới thiệu và tổ chức kết nạp được 156 đảng viên (vượt 4%); toàn Đảng bộ đạt 100% tổ chức đảng và 99.2% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Hoạt động của tổ chức đoàn thể các cấp ngày càng đa dạng, thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên tham gia; đời sống vật chất, tinh thần của CBVC, HSSV tiếp tục được ổn định. Đồng thời, đồng chí Đoàn Quang Vinh cũng đã trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2017 nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, lãnh đạo thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2017.

Để ghi nhận quá trình công tác và cống hiến nhiều năm cho sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc, thực hiện Điều lệ Đảng CSVN, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định trao tặng cho 02 đảng viên của Đảng bộ ĐHĐN huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 05 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Đồng chí Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy ĐHĐN trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng

Đồng chí Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy ĐHĐN trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng – Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy ĐHĐN trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng

Trao Giấy khen tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2016 cho 02 Đảng bộ cơ sở (Trường CĐCN và Trường CĐCNTT

Trao Giấy khen tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 cho Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ

Trao Giấy khen cho đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền

Ngoài ra, Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Đây là nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng đầu tiên mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành.

Đồng chí Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN trình bày các nội dung học tập quán triệt

Thông qua việc học tập Nghị quyết, Đảng ủy ĐHĐN quán triệt từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện, nêu cao vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Đồng chí Ngô Văn Hà nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, vì vậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người; đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin từ Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN - www.udn.vn