Thực hiện Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, đề nghị Hiệu trưởng các Trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, những người có đủ tiêu chuẩn được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” các nội dung sau:

- Mỗi cá nhân viết 02 bản Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Bản Báo cáo phải điền bằng mực xanh vào mẫu 2A (kèm theo Công văn này), viết rõ ràng, sạch đẹp.

- Nộp Báo cáo về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đại học Đà Nẵng, qua Ban Thanh tra Pháp chế và Thi đua, trước ngày 28 tháng 6 năm 2012;

- Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương được ghi trong Điều 4 Chương II của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thời gian công tác trong ngành được tính đến hết tháng 12 năm 2012.

- Bản Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân phải qua Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng để lấy ý kiến “Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị”. Đối với công chức đã nghỉ hưu trước năm 2004 trong phần xác nhận cần ghi rõ: Chưa được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

- Trong quá trình thực hiện và hoàn thiện Bản tóm tắt thành tích cá nhân, nếu có những vấn đề chưa rõ, xin liên hệ với Ban Thanh tra, Pháp chế và Thi đua Đại học Đà Nẵng, điện thoại số (0236) 3891984.

Xem Quyết định và biểu mẫu kèm theo.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH