Khảo sát sơ bộ phục vụ công tác đánh giá ngoài tại Trường Đại học Quy Nhơn

08/03/2017

Trong hai ngày 04/3 và 05/3/2017, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Quy Nhơn theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ có: PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN, Trưởng đoàn; PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Thư ký đoàn; TS. Dương Mộng Hà – Thành viên thường trực và ThS. Nguyễn Thị Hương Trà – Giám sát viên.

Về phía Trường Đại học Quy Nhơn có: GS.TS. Nguyễn Hồng Anh – Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Đinh Thanh Đức - Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng Tự đánh giá và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Trong phiên khai mạc đánh giá sơ bộ vào sáng ngày 04/3/2017, Đoàn ĐGN đã giới thiệu tổng quan quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông báo chính thức kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường Đại học Quy Nhơn và kế hoạch khảo sát sơ bộ của Đoàn.

Phát biểu trong phiên khai mạc đánh giá sơ bộ, GS.TS. Nguyễn Hồng Anh – Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong quá trình đảm bảo và nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Nhà trường cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ quá trình khảo sát sơ bộ của đoàn ĐGN.

Trong ngày 04/3/2017, Đoàn ĐGN đã tiến hành kiểm tra minh chứng và khảo sát phòng làm việc, phòng phỏng vấn, giảng đường, Trung tâm Thông tin tư liệu, phòng máy tính, khu thí nghiệm và thực hành, trạm y tế, ký túc xá, nhà luyện tập thể dục thể thao.

Sáng ngày 05/3/2017, Đoàn ĐGN đã thống nhất với Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Quy Nhơn về kế hoạch và chương trình khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN tại trường và hướng dẫn nhà trường các công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức.

Kết thúc khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN, Trưởng đoàn ĐGN và GS.TS. Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đã ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN tại Trường Đại học Quy Nhơn được thống nhất từ ngày 17/4/2017 đến 21/4/2017.

 

Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn