Mô hình Đại học không tường, những dự án đổi mới và cải cách giáo dục Đại học tại Việt Nam

11/04/2017

Dự án hợp tác tăng cường giữa Đại học Pháp ngữ (AUF), Đại học Đà Nẵng (UD) và Đại học Nice-Sophia Antipolis thành lập Viện công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT) gồm việc triển khai dự án MIRE về phát minh và nghiên cứu và Trung tâm số Pháp ngữ CNFp. Lễ ký kết thỏa thuận giữa ba bên đã diễn ra ngày 18 tháng 3 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng, mở ra một kỷ nguyên mới cho giáo dục đại học và nghiên cứu của thành phố lớn thứ ba cả nước.

DNIIT – mô hình Đại học ảo đầu tiên tại Việt Nam thúc đẩy công tác trao đổi sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và khởi nghiệp start-up giữa Pháp và Việt Nam. “Sinh viên Pháp từ bây giờ có thể đến học tại Việt Nam, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam”. Bà Nadine VAN DER TOL, Phụ trách quan hệ quốc tế với Bắc Mỹ, Bộ Giáo dục Quốc gia, Giáo dục Đại học và Nghiên cứu của Pháp hân hoan phát biểu.

GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MEF) đã bày tỏ sự khen ngợi trước sự hợp tác hiệu quả giữa Đại học Đà Nẵng, Đại học Nice Sophia Antipolis-Đại học vùng Côte d'Azur và AUF. "Dự án CNFp-MIRE hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cải cách giáo dục đại học tại Việt Nam. Xu hướng hiện nay là liên kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đề cao vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thế hệ mới kết hợp tính tự chủ, sáng tạo và thích nghi với môi trường làm việc thay đổi”. Ông Bùi Văn Ga khẳng định sẽ hỗ trợ dự án thông qua chương trình trao đổi đào tạo nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ ở nước ngoài.

Dự án này là kết quả của sự hợp tác trong hơn 10 năm giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice Sophia Antipolis thành viên của COMUE Đại học vùng Côte d'Azur với các chương trình xuất sắc IDEX. Bà Frédérique VIDAL, Chủ tịch Đại học Nice Sophia Antipolis nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư cùng các đối tác giáo dục chất lượng trong các dự án đầy tham vọng và đổi mới có sự liên kết chặt chẽ với nhu cầu của xã hội và kinh tế thế giới.

Bà Sophie GOEDEFROIT, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hoan nghênh sự năng động của Đại học Đà Nẵng, thành viên đầy đủ của AUF từ năm 1995. Sự năng động này được thể hiện thông qua nhiều dự án hợp tác: đào tạo chuyên ngành đại học pháp ngữ, đào tạo tiến sĩ, dự án CAI-CNF từ năm 1998 và CNFp hiện thời.

Nằm trong mạng lưới các Trung tâm (Campus) thế hệ mới, CNFp vừa là nơi để phục vụ nghiên cứu, đổi mới khoa học và giáo dục, là nơi gặp gỡ giữa các đơn vị kinh tế và công nghiệp với mục đích phát triển các dự án đổi mới đa phương. Dự án CNFp-MIRE đặt biệt nhắm đến đáp ứng các mục tiêu sau đây:

- Xây dựng các dự án kết hợp nghiên cứu, đào tạo nghiên cứu và đổi mới về các chủ đề cụ thể và mô hình hóa các tình huống trong e-health và smart city

- Hỗ trợ cho giảng viên-nghiên cứu sinh, sinh viên của UNS-UCA, UD và các đối tác trong việc phát triển những dự án này.

- Tạo nền tảng cho sự tương tác giữa các nhà nghiên cứu, giáo viên, sinh viên ngành công nghiệp để đáp ứng nhu cầu gặp gỡ và xây dựng tính xuyên ngành

- Thiết lập mạng lưới nghiên cứu dự án và sáng tạo, những dự án nghiên cứu tiến sĩ đồng hướng dẫn cho việc đào tạo nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu.

- Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tạo các khởi nghiệp từ dự án nghiên cứu sáng tạo.

- Sản xuất, quảng bá các nội dung giáo dục và khoa học của các trường đại học bằng việc xuất bản và thông tin quốc tế.

- Đào tạo giảng viên mảng công nghệ giáo dục mới để kết hợp vào thực tiễn giảng dạy của họ.

- Hỗ trợ việc triển khai mở đào tạo từ xa (FOAD) và các khóa học trực tuyến mở (CLOM).

- Thúc đẩy phần mềm nguồn mở, định dạng mở và làm việc cộng tác.

- Huy động các tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu cao hơn để đóng góp vào cổng thông tin giáo dục "Sáng kiến cho sự phát triển kỹ thuật số của không gian đại học Pháp ngữ" (IDNEUF).

Theo Giám đốc khu vực của AUF, dự án CNFp-MIRE phản ánh rõ chiến lược mới của AUF, cũng như các kế hoạch hành động của ban lãnh đạo vùng Châu Á - Thái Bình Dương trong các kế hoạch để nâng cao chất lượng, việc hội nhập vào thị trường lao động và vai trò của các trường đại học trong sự phát triển của xã hội.

 

   


   

 

Lễ ký kết có sự hiện diện:

Phía Việt Nam:

- GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MEF)

- GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng

- Các đại diện của các trường Đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng

Về phía đối tác Pháp:

- Ông Jean-Marc GAMBAUDO, Chủ tịch COMUE Đại học vùng Côte d'Azur

- Ông Stéphane NGO MAI, Phó chủ tịch điều hành về hợp tác quốc tế COMUE Université Côte d'Azur

- Bà Frédérique VIDAL, Chủ tịch Đại học Nice Sophia Antipolis

- Bà Cécile BELLEUDY, Giám đốc Khoa điện tử của Đại học Nice Sophia Antipolis

- Ông Jean-Luc CLEMENT, Ủy viên quan hệ châu Âu và quốc tế và Hợp tác (DREIC) của Bộ Giáo dục Quốc gia, Giáo dục Đại học và Nghiên cứu của Pháp

- Bà Nadine VAN DER TOL, Phụ trách quan hệ quốc tế với Bắc Mỹ của Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu của Pháp

Về phía AUF:

- Bà Sophie GOEDEFROIT, Giám đốc Văn phòng Vùng Châu Á –- Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ

- Ông Nguyễn Lê Đức Huy, Phụ trách Trung tâm CNF Đà Nẵng

 

 

 

Tin từ ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN

 

Dịch từ bài viết được đăng trên website chính thức của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF