Căn cứ Công văn số 1324/BVHTTDL-TCCB ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch bảo tàng viên chính, thư viện viên chính năm 2011.

Căn cứ Công văn số 2962/BGDDT-TCCB ngày 18/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên lên bảo tàng viên chính, thư viện viên chính năm 2011, Đại học Đà Nẵng thông báo:

1. Các đơn vị phổ biến nội dung Công văn số 1324/BVHTTDL-TCCB (gửi kèm theo) đến viên chức thuộc các ngạch trên để nghiên cứu và đăng ký.

2. Các đơn vị lập danh sách trích ngang (theo mẫu kèm theo) và hồ sơ của viên chức đăng ký dự thi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Tổ chức Cán bộ) trước ngày 29/5/2012 để xét duyệt và gửi về Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hết ngày 29/5/2012, nếu đơn vị không gửi danh sách và hồ sơ viên chức dự thi về Đại học Đà Nẵng, coi như đơn vị không có nhu cầu cử viên chức dự thi nâng ngạch này.

Công văn kèm theo tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH