Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Tăng cường công bố khoa học quốc tế của Đại học Đà Nẵng” (ngày 28/4/2017)

04/05/2017

Công bố khoa học (CBKH) hiện đang là một tiêu chí có trọng số cao trong việc đánh giá, xếp hạng các trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trong và ngoài nước. Với mục tiêu phát triển thành đại học định hướng nghiên cứu, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã triển khai nhiều hoạt động, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển CBKH quốc tế trên các tạp chí uy tín trong danh mục ISI/SCOPUS. Để các nhà khoa học ĐHĐN có dịp chia sẻ, trao đổi các vấn đề liên quan CBKH quốc tế, ngày 28/4/2017 ĐHĐN đã tổ chức hội nghị “Tăng cường công bố khoa học quốc tế của Đại học Đà Nẵng” với chương trình hội nghị gồm các phiên tham luận và tọa đàm được chủ trì bởi Lãnh đạo Đại học vùng, Tổng biên tập tạp chí khoa học uy tín tại Việt Nam và các nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khoa học xã hội.

Hội nghị đã thu hút hơn 200 đại biểu tham dự gồm lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHĐN và các nhà khoa học công tác trong và ngoài ĐHĐN.

 

Các nhà khoa học và lãnh đạo các đơn vị thuộc ĐHĐN tại hội nghị

 

 “Là một đại học vùng tiên phong trong việc đề xuất và triển khai mô hình các nhóm nghiên cứu-giảng dạy (TRT), ĐHĐN đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, chính sách nhằm nâng cao số lượng và chất lượng công bố khoa học quốc tế. Hội nghị hôm nay là diễn đàn để chúng ta cùng thảo luận các khó khăn, vướng mắc nhằm đưa ra các đề xuất, kiến nghị giúp ĐHĐN xây dựng định hướng phù hợp và giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh việc phát triển công bố khoa học quốc tế của ĐHĐN trong thời gian đến”, GS.TS. Trần Văn Nam – Giám đốc ĐHĐN phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

 

GS.TS. Trần Văn Nam phát biểu khai mạc hội nghị   

 

Chương trình hội nghị bắt đầu với tham luận Công bố khoa học: Vai trò và định hướng phát triển”  của Giám đốc ĐHĐN. Tham luận đã giới thiệu các nội dung liên quan công bố khoa học như lịch sử phát triển, tiêu chí/chỉ số đánh giá bài báo/tạp chí, vai trò của CBKH đối với cá nhân/tổ chức, tình hình CBKH trên thế giới/châu Á/Việt Nam và tại ĐHĐN. Dựa vào các đánh giá định lượng về chất lượng (H-index, “cites per paper”) và số lượng CBKH quốc tế của ĐHĐN trong thời gian qua, tham luận đã đưa ra một số định hướng và giải pháp phát triển CBKH quốc tế của ĐHĐN trong thời gian đến. Cụ thể, ĐHĐN sẽ phát triển CBKH quốc tế theo các định hướng sau:

-  Tăng số bài báo tạp chí ISI/SCOPUS lên 40% mỗi năm trong thời gian đến;

-  Xác định các hướng nghiên cứu phù hợp để thúc đẩy số lượng công bố trên tạp chí ISI/SCOPUS trong lĩnh vực khoa học xã hội;

-  Hợp tác công bố quốc tế với các cá nhân/tổ chức nước ngoài đã có quan hệ tốt với ĐHĐN;

-  Quán triệt việc xem CBKH quốc tế là thước đo quan trọng của hoạt động nghiên cứu và giảng dạy;

-  Xây dựng kế hoạch/định hướng phát triển KH&CN hàng năm dựa vào tham khảo các các số liệu thống kê xu thế nghiên cứu đang thịnh hành trên các cơ sở dữ liệu của Thompson Reuters và Elsevier.

 

Thống kê số lượng các CBKH quốc tế của ĐHĐN giai đoạn 2011-2016  

 

Đánh giá định lượng về chất lượng (H-index, “cites per paper”) và số lượng công bố khoa học của ĐHĐN trên các tạp chí ISI/SCOPUS trong các lĩnh vực nghiên cứu giai đoạn 2013-2016          

 

Để triển khai các định hướng phát triển công bố khoa học quốc tế như trên, tham luận “Công bố khoa học: Vai trò và định hướng phát triển” đã đề  xuất các giải pháp sau:

- Đẩy mạnh CBKH quốc tế dưới dạng các bài báo thuộc loại “Survey” hoặc “Literature review” trong các lĩnh vực nghiên cứu đang thịnh hành hoặc tiềm năng trong tương lai;

- Tăng cường tập huấn cho các nhà khoa học trẻ các kinh nghiệm về (i) viết bài báo khoa học và (ii) giải trình phản biện đối với các tạp chí ISI/SCOPUS;

- Khuyến khích các nhà khoa học trẻ gửi bài báo đến tạp chí ISI/SCOPUS thuộc nhóm Q3, Q4 trong giai đoạn đầu;

- Khoán khối lượng hàng năm cụ thể về tổng số giờ dạy, sản phẩm CBKH quốc tế và kinh phí hoạt động cho mỗi nhóm TRT dựa vào năng lực/kết quả công bố khoa học của nhóm TRT ấy;

- Ban hành chính sách thu hút các nhà khoa học xuất sắc (người gốc Việt đã thành công ở nước ngoài hoặc nhà khoa học có thành tích CBKH đặc biệt xuất sắc) làm trưởng các nhóm TRT của ĐHĐN;

- Các đơn vị xây dựng chỉ tiêu cụ thể về số lượng/chất lượng của CBKH quốc tế trong kế hoạch công tác hàng năm;

- Nâng cao mức khuyến khích về tiền khen thưởng hoặc tăng lương (trước thời hạn) cho các cá nhân có kết quả CBKH đặc biệt xuất sắc.

 

Các đại biểu tham dự phiên tham luận tại hội nghị            

 

Sau bài tham luận về định hướng phát triển CBKH của ĐHĐN, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng (Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh) đã trình bày tham luận “Giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng của công bố khoa học quốc tế”. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng là nhà khoa học Việt Nam được Thompson Reuters chọn đưa vào danh sách các nhà khoa học được trích dẫn cao nhất thế giới trong ba năm liên tiếp (2014, 2015, 2016). PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng đã công bố 111 bài báo tạp chí ISI với tổng số lần trích dẫn là 5100+ và H-index là 44 trên Google Scholar. Tham luận đã trình bày các giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển CBKH quốc tế từ (i) bước hình thành ý tưởng nghiên cứu, viết thuyết minh dự án nghiên cứu, tìm nguồn kinh phí, thu hút đội ngũ cán bộ nghiên cứu đến (ii) bước triển khai dự án nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín quốc tế. 

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng trình bày tham luận tại hội nghị            

 

Phân tích các vấn đề liên quan việc công bố bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế, PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Tp. Hồ Chí Minh) đã trình bày tham luận “Tạp chí từ chối đăng bài báo: Nguyên nhân và Giải pháp”. PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo (Tổng biên tập tạp chí “Journal on Electronics and Communications” của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam) đã công bố 40 bài báo tạp chí ISI với tổng số lần trích dẫn là 1500+ và H-index là 21 trên Google Scholar. Tham luận đã trình bày các nguyên nhân phổ biến dẫn đến một bài báo bị các tạp chí ISI/SCOPUS từ chối đăng. Dựa vào phân tích các nguyên nhân tạp chí từ chối đăng bài báo, tham luận đưa ra các hướng dẫn cụ thể để tăng khả năng một bài báo được chấp nhận đăng trên các tạp chí ISI/SCOPUS từ (i) việc chọn chủ đề nghiên cứu, đánh giá kết quả nghiên cứu, trình bày bài báo khoa học đến (ii) việc giải trình các ý kiến phản biện bài báo. 

 

PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo trình bày tham luận tại hội nghị

 

Hướng đến các vấn đề liên quan CBKH trong lĩnh vực khoa học xã hội, TS. Nguyễn Việt Cường (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong) đã trình bày tham luận “Kinh nghiệm nghiên cứu và viết bài báo trong lĩnh vực khoa học kinh tế”. TS. Nguyễn Việt Cường đã công bố 40 bài báo tạp chí ISI và 15 bài báo tạp chí SCOPUS với tổng số lần trích dẫn là 800+ và H-index là 16 trên Google Scholar. Tham luận đã giới thiệu các vấn đề liên quan phương pháp nghiên cứu và quá trình công bố bài báo quốc tế trong lĩnh vực khoa học kinh tế với một số phân tích liên quan đặc thù kinh tế xã hội tại Việt Nam. 

 

TS. Nguyễn Việt Cường trình bày tham luận tại hội nghị.

 

Sau các bài tham luận, Giám đốc ĐHĐN đã chủ trì phiên thảo luận với các đại biểu tham dự hội nghị. Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã trao đổi một số khó khăn làm hạn chế phát triển công bố khoa học quốc tế của ĐHĐN và đưa ra các kiến nghị, đề xuất góp phần tăng cường phát triển công bố quốc tế trong thời gian đến. Hội nghị đã mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các nhà khoa học và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHĐN trong hoạt động nghiên cứu khoa học và xây dựng các chính sách thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN của ĐHĐN trong giai đoạn đến. 

 

Giám đốc ĐHĐN chủ trì phiên thảo luận tại hội nghị 

 

Đại biểu trình bày câu hỏi trong phiên thảo luận tại hội nghị

 

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn