Thông báo về Khóa đào tạo thực tế về các viễn cảnh biến đổi khí hậu và dự báo theo mùa trong các lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên nước của Trung tâm khí hậu APEC

10/05/2017

Thông báo về Khóa đào tạo thực tế về các viễn cảnh biến đổi khí hậu và dự báo theo mùa trong các lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên nước của Trung tâm khí hậu APEC (APCC).

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Tin từ Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN