Sáng ngày 25/5/2017, Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động”.

Chủ trì buổi tọa đàm là PGS.TS Ngô Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN, TS. Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN và TS. Đoàn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN.

Tham dự buổi tọa đàm có TS. Đoàn Gia Dũng – Trưởng ban, Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHĐN cùng đại diện công đoàn các cơ sở giáo dục thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHĐN.

 

Đại diện lãnh đạo ĐHĐN, PGS. TS Ngô Văn Dưỡng phát biểu tại buổi tọa đàm

 

Báo cáo tại buổi tọa đàm, TS. Lê Mai Anh – Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHĐN đã trình bày các cơ sở, mục đích, cũng như các căn cứ, nội dung, tiêu chí, trình tự thực hiện các thủ tục đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ).

Theo đó, cơ sở đánh giá, xếp loại CBVC, NLĐ gồm có: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 6485/BGDĐT-TCCB ngày 14/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

Đối tượng được đánh giá bao gồm công chức (được quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010-NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và viên chức (gồm viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý theo Điều 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).

 

TS. Lê Mai Anh trình bày tham luận tại buổi tọa đàm

 

Nội dung đánh giá, xếp loại CBVC, NLĐ bao gồm: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Thái độ phục vụ.

Cũng trong buổi tọa đàm, ThS. Trương Thị Thảo - Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN đã trình bày báo cáo “Tác động tích cực của công tác đánh giá, xếp loại viên chức đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ của Trường ĐH Sư Phạm”. Theo báo cáo, một trong những biện pháp quản lý có tác động tích cực đối với đội ngũ CBVC, NLĐ đó là công tác đánh giá, xếp loại nhân viên mà trong thời gian qua cán bộ lãnh đạo Nhà trường đã có những biện pháp quản lý hiệu quả nhằm thúc đẩy sự đóng góp của tập thể và cá nhân trong toàn Trường.

Báo cáo cũng cho biết kết quả đánh giá CBVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 (Loại 1) của Trường ĐH Sư phạm đạt tỷ lệ 33,6%, tăng 4,3% so với đánh giá năm học 2014-2015 và số lượng CBVC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tăng đột biến lên 60/357 người, đạt tỷ lệ 16,8%. Như vậy, sau 05 năm triển khai công tác đánh giá, xếp loại VC, với nhiều bộ luật, hướng dẫn được ban hành, Nhà trường đã đạt được những kết quả đi vào chiều sâu và xác thực. Kết quả khả quan nhất đó chính là đội ngũ CBVC, NLĐ đã thay đổi nhận thức về công tác đánh giá, xếp loại, nhiều CBVC đã chủ động và tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, tinh thần và thái độ làm việc của đội ngũ viên chức hành chính, NLĐ cải thiện, kết quả công việc đạt hiệu quả hơn. Một số viên chức hành chính còn tích cực tham gia viết sáng kiến cải tiến công việc.

 

Báo cáo tham luận của ThS. Trương Thị Thảo

 

Bên cạnh các ưu điểm, công tác đánh giá, xếp loại CBVC, NLĐ vẫn còn những mặt hạn chế, do vậy, đại diện Công đoàn Trường ĐH Sư phạm, báo cáo đã nêu lên một số đề xuất, kiến nghị. Cụ thể:

- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ vào Quy chế đánh giá của Bộ Nội vụ để xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức, VC, cán bộ quản lý, lãnh đạo phù hợp với đặc thù ngành nghề;

- Đối với Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác đánh giá một cách khách quan hơn;

- Đối với các đơn vị trực thuộc: Thủ trưởng đơn vị cần quán triệt tư tưởng cho CBVC, NLĐ khi thực hiện công tác đánh giá xếp loại, bên cạnh đó, công tác đánh giá được đảm bảo phải đúng thực chất, khách quan, công bằng, dân chủ, thuyết phục; Góp ý phản hồi công tác đánh giá bằng văn bản để nhà trường điều chỉnh, bổ sung bảng đánh giá, xếp loại CBVC, NLĐ ngày càng hoàn thiện và hợp lý hơn;

 - Đối với bản thân CBVC, NLĐ: Nâng cao nhận thức về công tác đánh giá, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của bản thân, và đánh giá là cơ sở - động lực để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa công việc được giao.

 

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN, TS. Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN và TS. Đoàn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN chủ trì buổi tọa đàm

 

Sau báo cáo của ThS. Trương Thị Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN – TS. Đoàn Anh Tuấn cũng chia sẻ về “Vai trò của Công đoàn trong công tác xây dựng biểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức tại Trường ĐH Bách khoa”. Tham luận nhấn mạnh vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền các văn bản quy định có liên quan, cũng như giáo dục nhận thức của cán bộ viên chức đối với việc đánh giá phân loại. Ngoài các kênh thông tin tuyên truyền (cuộc họp, website, email cá nhân), công đoàn còn đóng vai trò phối hợp triển khai, tham gia góp ý văn bản quy trình cũng như tham gia vào Hội đồng trường trong việc hoàn thiện và ban hành quy định, biểu mẫu. Bên cạnh đó, công đoàn còn trực tiếp tham gia cùng với lãnh đạo chính quyền các cấp để xác định kết quả đánh giá phù hợp; giám sát kết quả đánh giá phân loại viên chức và có ý kiến đề xuất tham mưu với lãnh đạo nhằm đảm bảo quyền lợi của CBVC, NLĐ.

TS. Đoàn Anh Tuấn cho biết, tại Trường ĐH Bách khoa, mục đích và yêu cầu của việc xây dựng quy trình đánh giá phân loại viên chức là cơ sở để chi trả hiệu quả tiền lương tăng thêm và đánh giá kết quả thi đua năm học. Do vậy, công đoàn Trường ĐH Bách khoa còn tham gia trong việc phân phối quỹ tiền lương tăng thêm với kết quả đánh giá hàng quý.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, TS. Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN chia sẻ: Buổi tọa đàm hôm nay có thể được xem là buổi sơ kết công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động trong 5 năm vừa qua (từ năm 2012-2017) của ĐHĐN nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng. Do đó, những tham luận được báo cáo tại buổi tọa đàm là những chia sẻ, kinh nghiệm vô cùng quý báu từ thực trạng công tác đánh giá, xếp loại CBVC, NLĐ tại mỗi đơn vị thành viên, là cơ sở để góp ý và đề xuất giải pháp cụ thể, giúp nâng cao công tác đánh giá, xếp loại CBVC, NLĐ.

Sau phiên báo cáo, tọa đàm đã thu hút nhiều ý kiến đến từ đại diện các công đoàn cơ sở cũng như các phòng, ban phụ trách công tác đánh giá, xếp loại CBVC, NLĐ. Phiên thảo luận tập trung nêu các ý kiến và tìm giải pháp làm thế nào để khuyến khích người lao động phát huy năng lực của mình và đóng góp vào chiến lược phát triển của từng đơn vị, cũng như đánh giá, sử dụng lương tăng thêm như thế nào là hiệu quả, nhằm tạo điều kiện trong việc hỗ trợ và khuyến khích cán bộ, viên chức đóng góp và phát huy vai trò của mình.

 

TS. Đoàn Gia Dũng (ảnh trên) và đại diện các công đoàn cơ sở (ảnh dưới) phát biểu ý kiến tại tọa đàm

 

 

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH