Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Chương trình tham gia TRIG – Đại học Đà Nẵng

06/06/2012

 

Hiện nay Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Chương trình tham gia TRIG – Đại học Đà Nẵng với các gói thầu cụ thể như sau:

1/ Gói thầu số EEC1.8:

     - Tên gói thầu: Phòng thực hành đào tạo sử dụng các phần mềm kế toán và quản trị kinh doanh.

      - Giá gói thầu:                         39,841.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi chín nghìn, tám trăm bốn mươi mốt đô la Mỹ).

2/ Gói thầu số EEC1.9:

     - Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị kết nối hệ thống mạng cho hai khoa Quản trị kinh doanh và khoa Kế toán.

      - Giá gói thầu:                         20,650.00 USD

(Bằng chữ: Hai mươi nghìn, sáu trăm năm mươi đô la Mỹ).

3/ Gói thầu số EEC1.10:

     - Tên gói thầu: Thiết bị  in sao phục vụ công tác kiểm định chất lượng.

      - Giá gói thầu:                         38,400.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi tám nghìn, bốn trăm đô la Mỹ).

4/ Gói thầu số EEC1.11:

     - Tên gói thầu: Thiết bị âm thanh phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy

      - Giá gói thầu:                         33,800.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn, tám trăm đô la  Mỹ).

5/ Gói thầu số EEC1.12:

     - Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị phụ trợ và vật tư tiêu hao cho xưởng thực  hành xây dựng.

      - Giá gói thầu:                         29,270.00 USD

(Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn, hai trăm bảy mươi do la Mỹ).

6/ Gói thầu số EEC1.13:

     - Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị và vật tư tiêu hao cho Trung tâm thí nghiệm xây dựng cầu đường.

      - Giá gói thầu:                         33,011.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn, mười một đo la Mỹ).

7/ Gói thầu số EEC1.14:

     - Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm xây dựng dân dụng.

      - Giá gói thầu:                         39,400.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi chín nghìn, bốn trăm đô la Mỹ).

8/ Gói thầu số EEC1.15:

     - Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị và vật tư tiêu hao cho Trung tâm thí nghiệm xây dựng Công trình thủy .

      - Giá gói thầu:                         37,919.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi bảy nghìn, chín trăm mười chín đô la  Mỹ).

9/ Gói thầu số EEC1.16:

     - Tên gói thầu: Thiết bị trình chiếu đổi mới phương pháp giảng dạy.

      - Giá gói thầu:                         38,400.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi tám nghìn, bốn trăm đô la Mỹ).

 

10/ Gói thầu số EEC1.17:

     - Tên gói thầu: Bàn ghế máy vi tính và bàn ghế làm việc cho phòng thí nghiệm.

      - Giá gói thầu:                           12,000.00 USD

(Bằng chữ: Mười hai nghìn  đô la Mỹ).

11/ Gói thầu số EEC1.18:

     - Tên gói thầu: Phòng thực hành đào tạo sử dụng các phần mềm lập dự toán và quản lý công trình.

      - Giá gói thầu:                           34,585.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi bốn nghìn, năm trăm tám mươi lăm  đô la Mỹ).

12/ Gói thầu số EEC1.19:

     - Tên gói thầu: Xưởng thiết kế và lắp đặt các mô hình công trình xây dựng.

      - Giá gói thầu:                           33,755.00 USD

(Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn, bảy trăm năm mươi lăm đô la Mỹ).

13/ Gói thầu số EEC1.20:

     - Tên gói thầu: Phòng học ngoại ngữ theo kỹ thuật Analog

      - Giá gói thầu:                           31,660.00 USD

                                                         (Bằng chữ: Ba mươi mốt nghìn, sáu trăm sáu mươi  đô la  Mỹ).

-       Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu(HSYC) chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 06 tháng 6 năm 2012 đến trước 08 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2012 (trong giờ hành chính).

 

 

-       Địa điểm phát hành HSYC:    

                                           Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                                   41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                                   Điện thoại: 0236.3817383  Fax: 0236.3812536

-       Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất(Báo giá):

                                                  Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                                  41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                                  Điện thoại: 0236.3817383  Fax: 0236.3812536

-       Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 08 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

         Đại học Đà Nẵng mời tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho 09 gói thầu nêu trên. Các nhà thầu có thể trực tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn dự thầu tại:

                                    Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;

                                    41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng;

hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại:

                    0236.3817383      Fax: 0236.3832677

         Trân trọng.