Từ ngày 30/5 đến hết ngày 01/6 tại Khách sạn Trường Sơn Tùng 5, bên cạnh bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp của thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học khu vực ASEAN của Liên minh Châu Âu (dự án SHARE) tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về “Tác động của Khung trình độ quốc gia và Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng khu vực đối với giáo dục đại học Việt Nam” gồm 08 phiên làm việc với sự tham dự của 141 lãnh đạo giáo dục cấp cao, các nhà lãnh đạo, quản lý trường đại học, 04 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục và các chuyên gia đầu ngành đến từ EU, ASEAN và 40 trường đại học Việt Nam. Chủ trì hội thảo có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga và Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng đại diện phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

SHARE là dự án của ASEAN (2015-2018) được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và 4 trong 6 tổ chức của Châu Âu có văn phòng đại diện tại Jakarta, Indonexia. Mục tiêu chính của dự án nhằm tăng cường sự hợp tác trong khu vực, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh và quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục đại học và sinh viên ASEAN qua đó đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng ASEAN.

ĐHĐN đã tham gia phối hợp cùng Bộ GD&ĐTvà dự án SHARE ngay từ giai đoạn hoạch định chương trình cũng như tích cực hỗ trợ quá trình chuẩn bị và triển khai hội thảo. Đoàn đại biểu ĐHĐN đến tham dự Hội thảo do GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN dẫn đầu cùng các cán bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHĐN, đại diện các cơ sở giáo dục đại học thành viên có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: “Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố sống còn của cả hệ thống giáo dục đại học trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hiện nay Việt Nam đang chủ trương đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, coi đây là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo”.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến cuối năm 2016 cả nước có 235 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH), trong đó có 175 CSGDĐH công lập và 60 CSGDĐH ngoài công lập với 1,759,449 sinh viên và 72,792 giảng viên (trong đó có 16,282 người là Tiến sĩ, PGS, GS). Nhiều trường đại học đã và đang triển khai các khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh cũng như hợp tác liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài (522 chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa 89 CSGDĐH Việt Nam với 224 CSGDĐH nước ngoài). Hiện nay đã có nhiều trường đại học quốc tế được thành lập và hoạt động tại Việt Nam như: Đại học Việt-Đức, Đại họcViệt-Pháp, Đại học Việt-Nhật hay Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐHĐN (gọi tắt là VN-UK)… Cả nước hiện có 04 trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó có Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN (CEA-UD) (Xem website tại đây) thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam(National Qualifications Framework, viết tắt là NQF, ban hành theo Quyết định 1982/QĐ-TTg)  (Xem chi tiết tại đây) dựa trên Khung trình độ tham chiếu ASEAN. NQF là Tiêu chuẩn quốc gia quy định các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra của mỗi trình độ, khối lượng kiến thức tối thiểu, văn bằng, chứng chỉ tương ứng.

Khung trình độ quốc gia Việt Nam (NQF) áp dụng đối với các trình độ được quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học. Cấu trúc NQF gồm 8 bậc trình độ: Bậc 1- Sơ cấp I; Bậc 2 - Sơ cấp II; Bậc 3 - Sơ cấp III, Bậc 4 - Trung cấp; Bậc 5 - Cao đẳng; Bậc 6 - Đại học; Bậc 7 - Thạc sĩ; Bậc 8 - Tiến sĩ.

Tương ứng với mỗi bậc trình độ là Chuẩn đầu ra (gồm: Kiến thức, Kỹ năng, Mức tự chủ và trách nhiệm người tốt nghiệp khoa đào tạo cần có); Khối lượng học tập tối thiểu, tính bằng tín chỉ người học phải tích lũy cho mỗi trình độ; Văn bằng chứng chỉ công nhận. Khung trình độ quốc gia là một chính sách của quốc gia, các trình độ đào tạo trong đó không thuộc sở hữu của các cơ sở đào tạo mà thuộc tài sản quốc gia. Xây dựng và triển khai Khung trình độ quốc gia đã trở thành một xu hướng quốc tế trong cải cách giáo dục từ cuối thập niên 90 của thế kỷ XX.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc xây dựng và phê duyệt NQF là bước khởi đầu quan trọng, là tiền đề cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đây là cơ sở, căn cứ để xây dựng và quy hoạch các cơ sở giáo dục, tiêu chuẩn về chất lượng, phát triển các chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho các ngành, nghề ở các bậc trình độ, từ đó xây dựng được các chính sách đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả đào tạo, sử dụng và phát huy nguồn nhân lực. NQF là thước đo đánh giá năng lực người học, tạo điều kiện cho Việt Nam thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước khác. Thông qua các khung trình độ tham chiếu khu vực và quốc tế này có thể thực hiện việc công nhận lẫn nhau về trình độ, văn bằng, chứng chỉ trong trao đổi sinh viên và dịch chuyển lao động, đặc biệt là trong khối ASEAN.

Mục tiêu xây dựng thực thi NQF bao gồm: (i) Làm rõ các trình độ đào tạo và tăng sự kết nối, liên thông giữa các trình độ đào tạo; (ii) Thúc đẩy việc học tập suốt đời; (iii) Hỗ trợ việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ, công nhận kết quả học tập trước đó; (iv) Đẩy mạnh gắn kết giữa giáo dục đào tạo và thị trường lao động; và (v) Thúc đẩy công nhận quốc tế đối với trình độ/bằng cấp của quốc gia.  

Thực hiện NQF sẽ tác động mạnh mẽ đến nhiều bên liên quan (cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo, người học, hướng đến các chuẩn mực quốc tế…), qua đó sẽ góp phần làm thay đổi cơ bản chất lượng của giáo dục đại học trong xu thế hội nhập, cạnh tranh mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực và quốc tế hiện nay như: tăng sức hút của giáo dục nghề nghiệp; tạo cơ sở và nền tảng để đổi mới các chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra được kiểm định và công nhận quốc tế; đổi mới việc đánh giá, công nhận, cấp văn bằng, chứng chỉ ; thúc đẩy khu vực và quốc tế công nhận bằng cấp của giáo dục Việt Nam, tạo điều kiện tiên quyết để người lao động hội nhập được thị trường lao động quốc tế.

Muốn vậy, giáo dục đại học Việt Nam phải dựa trên chuẩn chung của khu vực và quốc tế. Do đó, NQF được xây dựng dựa trên AQRF, EQF và có nhiều điểm tương đồng với các Khung trình độ này. Sau khi hoàn thành việc đối chiếu giữa NQF với Khung trình độ ASEAN sẽ thúc đẩy quá trình công nhận bằng cấp trong ASEAN để tận dụng cơ hội được tự do dịch chuyển sinh viên và lao động trong khu vực do cộng đồng kinh tế ASEAN (gọi tắt là AEC) mang lại kể từ 31/12/2015.

NQF ngoài tác động tới chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đối với người học còn đặt ra các yêu cầu phải rà soát, chỉnh sửa hệ thống các tiêu chuẩn khác như: chuẩn nhà giáo, chuẩn cán bộ quản lý, các tiêu chuẩn kiểm định và các tiêu chí đảm bảo chất lượng… qua đó sẽ giúp rà soát, sửa đổi, hoàn thiện, đồng bộ tạo nên đòn bẩy nâng cao chất lượng cho giáo dục đại học Việt Nam.

Các vấn đề trọng tâm để thực hiện NQF tại Việt Nam sẽ là: tăng cường sự tham gia của nhà tuyển dụng, hài hòa giữa giáo dục dạy nghề và giáo dục đại học, khung tham chiếu trình độ ASEAN, quản lý và đảm bảo chất lượng.

Sau khi có khung trình độ quốc gia, các cơ sở giáo dục sẽ phải rà soát, điều chỉnh cấu trúc, nội dung, phương pháp thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động và cam kết thực hiện chương trình theo chuẩn đầu ra với các minh chứng kèm theo.

Kinh nghiệm lộ trình bảo đảm sự thống nhất trong việc áp dụng khung trình độ tại Vương quốc Anh:

       i. Giai đoạn đầu tiên, sau khi Khung trình độ quốc gia được thông qua về mặt chính sách, các cơ quan kiểm soát và kiểm định sẽ lập ra các tiêu chí kiểm định để các tổ chức cấp bằng hiểu và nắm vững.

       ii. Giai đoạn hai, các tổ chức cấp bằng phối hợp cùng các trường và đơn vị đào tạo, tổ chức ngành nghề và các doanh nghiệp phát triển bộ chuẩn đầu ra cho từng ngành nghề và bằng cấp tương ứng. Chuẩn đầu ra này được trình lên các tổ chức kiểm định phê duyệt và công nhận.

       iii. Giai đoạn ba, các cơ quan kiểm định sẽ liên tục thanh tra chất lượng để đảm bảo các tổ chức cấp bằng hoạt động hiệu quả nhất. Trong quá trình thanh tra, các cơ quan kiểm định sẽ phải điều chỉnh chuẩn đầu ra để đảm bảo chuẩn này vận hành theo yêu cầu thực tế. Chuẩn đầu ra sau khi được điều chỉnh và cập nhật sẽ được cơ quan kiểm định thông qua trước khi đưa vào thực hiện.

Hiệu trưởng các trường đại học thành viên ĐHĐN nhận Chứng nhận đạt chuẩn giáo dục quốc gia (10/2016)

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: “Bộ GD&ĐT sẽ quản lý, triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ thuộc giáo dục đại học; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và các điều kiện cần thiết trình Thủ trướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tham chiếu các trình độ giáo dục đại học của khung trình độ quốc gia Việt Nam với khung tham chiếu trình độ ASEAN và các khung trình độ quốc gia khác; Phê duyệt chuẩn đầu ra và các minh chứng kèm cho từng trình độ, từng lĩnh vực và ngành đào tạo thuộc giáo dục đại học; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học rà soát chương trình đào tạo, chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với quy định về chuẩn đầu ra; Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo dựa trên các minh chứng xác định theo chuẩn đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng… Để khung trình độ quốc gia đi vào thực tế thì sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhân lực là điều kiện bắt buộc”.

Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều ấn tượng của các đại biểu về thành phố Đà Nẵng xinh đẹp cũng như ấn tượng đối với ĐHĐN như là một cơ sở giáo dục đại học có uy tín, chất lượng của Việt Nam. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHĐN cùng với 3 Trung tâm kiểm định còn lại trong cả nước sẽ góp phần tham gia vào việc thực thi và đảm bảo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH